Sova Lucian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România (PL-x 167/2010)

Domnul Lucian Şova:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Relativ la acest proiect de lege, sigur că pe lângă o serie de reglementări care trebuiau aduse în actualitate – şi mă refer aici la rovinieta electronică – este vorba şi de câteva amendamente ce exonerează de la plata vinietei, a tarifului de utilizare a drumurilor, din partea unor instituţii care ţin de siguranţa naţională.

Din acest punct de vedere am remediat o inechitate, având în vedere că în precedenta reglementare doar unul dintre serviciile secrete era exonerat de la plata acestei obligaţii legale, iar celelalte două nu erau exonerate.

Cu această ocazie, toate serviciile secrete din România care sunt implicate în siguranţă naţională sunt exonerate de la plata tarifului de utilizare a infrastructurii rutiere, iar pe lângă aceasta vorbim şi despre exonerarea de la plata rovinietei a Societăţii de Cruce Roşie.

Cu această ocazie, cred că am deschis o nouă inechitate, având în vedere că nu numai Societatea de Cruce Roşie din România desfăşoară activităţi umanitare.

Este singura care a depus o solicitare în acest sens şi e de apreciat voinţa comisiei de a o accepta însă cred că, pe această linie, toate societăţile care au în vedere activităţi umanitare şi care exploatează parc auto să vină şi să solicite facilităţi asemănătoare.

Mai menţionez că de fapt Societatea Română de Cruce Roşie desfăşoară o mulţime de activităţi cu caracter comercial în utilizarea parcului auto pe care îl are. Şi enumăr aici, dau un exemplu, doar cea care priveşte transportul pacienţilor la dializă, activitate care este pur şi simplu o activitate de transport pasageri plătită de la bugetul de stat al României.

Sper ca şi celelalte fundaţii, asociaţii care au în obiectivul lor aceeaşi preocupare pentru intervenţii cu caracter umanitar să solicite şi noi să avem aceeaşi disponibilitate în a le exonera şi pe celelalte societăţi asemănătoare Crucii Roşii de la plata acestui tarif.

Desigur că şi Grupul PSD va susţine şi în plen adoptarea acestui proiect de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.