Bujor Dumitru Marcel – Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie

Domnul Dumitru-Marcel Bujor:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Întrebarea mea este adresată doamnei Rovana Plumb, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Obiectul întrebării: „Activitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie”

Stimată doamnă ministru,

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, conform Hotărârii de Guvern nr. 299/2014.

Autoritatea este finanţată integral de la bugetul de stat şi are rolul de a asigura respectarea şi promovarea drepturilor copilului pe teritoriul României. Această instituţie a fost desfiinţată în anul 2010, iar reînfiinţarea acesteia denotă faptul că se doreşte îmbunătăţirea eficacităţii instituţiilor de protecţie a drepturilor copilului la nivel central şi local.

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, doamnă ministru, să-mi comunicaţi dacă la nivelul acestei instituţii există o statistică referitoare la fenomenul îngrijorător de sărăcie în rândul copiilor, care duce la încălcarea unor drepturi fundamentale, precum accesul la educaţie, servicii medicale etcetera. Totodată, vă rog să-mi precizaţi dacă există o strategie pentru combaterea acestui fenomen care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană.

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită stimă, senator UNPR de Bacău, Marcel Bujor.

Domnule preşedinte,

Cu permisiunea dumneavoastră, şi o scurtă interpelare adresată domnului viceprim-ministru Nicolae-Liviu Dragnea, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

Obiectul interpelării: „Reabilitarea şi modernizarea DJ119, Dumbrava – Gura Văii, judeţul Bacău”

Stimate domnule ministru,

DJ119, Dumbrava-Gura Văii, din cadrul reţelei de drumuri a judeţului Bacău, având structura existentă la suprafaţă într-o stare de degradare avansată, nu a fost reabilitat de 23 de ani.

Reabilitarea şi modernizarea drumului este necesară pentru facilitarea mobilităţii populaţiei, a bunurilor şi a serviciilor (inclusiv a serviciilor de intervenţii speciale, pompieri, salvare, poliţie), în condiţiile în care, pe anumite porţiuni de drum, este imposibil de circulat cu orice mijloc de transport.

Având în vedere aceste aspecte, vă rog, domnule ministru, să-mi comunicaţi punctul de vedere al ministerului pe care-l conduceţi privind reabilitarea şi modernizarea DJ 119, Dumbrava – Gura Văii. De asemenea, vă rog să-mi comunicaţi când vor fi alocate resursele financiare necesare realizării acestor lucrări de reabilitare.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.