Smarandache Miron Alexandru – Intabularea terenurilor agricole, un proces care va fi modernizat şi sistematizat

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Intabularea terenurilor agricole, un proces care va fi modernizat şi sistematizat”

Camera Deputaţilor a făcut dreptate în ceea ce priveşte legiferarea primei intabulări a terenurilor agricole şi forestiere, respingând prin vot această propunere legislativă iniţiată de parlamentarii liberali. Am votat împotriva acestui proiect legislativ dintr-un motiv pe cât de simplu, pe atât de pragmatic, acela că aspectele cuprinse în document erau pur şi simplu legiferate anterior de către Guvern.

Concret, există Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată în acest an prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.8 din 2014, exact în vederea reglementării surselor de finanţare folosite pentru intabularea terenurilor agricole şi forestiere. OUG nr.8/2014 prevede în mod clar toţi paşii privind realizarea operaţiunilor respective, precum şi finanţarea acestora de la bugetul de stat, din bugetele locale, şi, în premieră, din fondurile alocate de Uniunea Europeană. În aceste condiţii, proiectul legislativ respins de Camera Deputaţilor nu îşi avea obiectul, deoarece prima intabulare se face sub noi auspicii, moderne şi europene. Declaraţiile colegilor liberali pe această temă au fost mult amplificate, pentru a nu spune mai mult, încercându-se eronat acreditarea ideii potrivit cărora, doar ei sunt marii apărători ai interesului românilor, iar guvernanţilor nu le pasă!

Potrivit acestei ordonanţe de urgenţă, care va intra în vigoare începând cu luna septembrie a.c., Executivul a stabilit că finanţarea pentru derularea programului de primă intabulare a terenurilor agricole şi forestiere se va realiza din fonduri europene pentru exerciţiul bugetar 2014-2020, precum şi din veniturile proprii ale Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. De asemenea, costurile aplicării programului propus de Guvern sunt de patru ori mai reduse decât cele rezultate în urma propunerii legislative a liberalilor, aceasta din urmă necesitând suma de 2,7 miliarde de euro. Totodată, OUG nr.8/2014 nu aduce atingere modalităţilor de înregistrare a proprietăţii, negociate de România cu Uniunea Europeană, iar intabularea se va petrece sistematizat, şi nu la solicitarea unor persoane, care, de multe ori, s-au dovedit a fi certate cu legea. De altfel, este bine cunoscută situaţia delicată în care se află un număr foarte mare de români, aflaţi în aşteptarea rezolvării legale şi temeinice a situaţiei terenurilor pe care le deţin şi ajunşi din această cauză în pragul disperării. În acest context, adoptarea unei eventuale metode a înregistrării proprietăţilor exclusiv “la cerere”, ar fi creat un haos generalizat în toată ţara, iar soluţia adoptată de Guvern, prin impunerea unei operaţiuni organizate şi supravegheate de acţiune, este lăudabilă şi corectă.

Bineînţeles, OUG nr. 8/2014 este perfectibilă şi sunt convins că parlamentarii vor interveni cu amendamente în momentul în care legea de aprobare a acestei Ordonanţe va fi dezbătută în Parlament. Până atunci însă, Programul de primă intabulare care este suportat financiar de statul român, va face dreptate proprietarilor de terenuri din satele româneşti, deoarece nu vor mai fi permise abuzuri de proprietate şi situaţii anacronice, precum cele întâmplate până acum pe piaţa funciară autohtonă.

Media
No rating yet

Comments are closed.