Nistor-VasileÎNTREBARE
Adresată: Domnului secretar de stat Ilie Botos, Ministerul Afacerilor Interne

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Subiect: Obţinerea noii cărţii de identitate
Stimate domnule ministru,

Procedura actuală în ceea ce priveşte schimbarea actului de identitate a cetăţenilor autohtoni, indiferent de motivaţia lor, întâmpină anumite dificultăţi. După depunerea actelor necesare, românii sunt nevoiţi să aştepte pentru eliberarea noii cărţii de identitate între 10 şi 14 zile, perioadă în care aceştia rămân fără actul vechi. In acest interval de timp, cei care au solicitat schimbarea buletinului primesc de la serviciul de evidenţă a persoanelor un act provizoriu a cărei singură utilitate este aceea de a specifica data Ia care se obţine noul cârd de identitate.
Datorită incapacităţii de a beneficia de anumite servicii publice ce necesită utilizarea unui act de identitate, vă întreb cu respect domnule ministru, dacă se pot face reglementări favorabile păstrării cârdului vechi, sau dacă există posibilitatea introducerii unui act provizoriu care poate fi folosit ca un act de identitate obişnuit, până la preluarea celui nou?
Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.