Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Domnului ministru Eugen Teodorovici, Ministerul Finanţelor Publice

Subiect: Decontarea contravalorii navetei personalului din învăţământul preuniversitar de stat

Stimate domnule ministru,

Conform Ordonanţei de Urgenţă 83/2014, la articolul 37, alineatul 2, autorităţiile adiministraţiei publice locale au obligaţia de a cuprinde în bugetul local sumele destinate decontării cheltuielilor pentru naveta la, şi de la, locul de muncă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar de stat, care nu dispun de locuinţă în localitatea în care au postul. În aceeaşi ordonanţă, se prevede însă faptul că : “Cuantumul şi modalitatea de decontare a cheltuielilor prevăzute la aliniatul 2 se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Educaţiei Naţinale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi aprobate prin hotărârea Guvernului.”

Normele metodologice au fost elaborate prin H.G. nr. 569/15.07.2015 şi se prevede că decontarea cheltuielilor să se facă lunar. Numeroase administraţii locale consideră faptul că decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice pot fî aplicate doar din 15 iulie 2015, o dată cu elaborarea Hotărârii de Guvern, Şi nu înainte, considerând că aplicarea înaintea acestui termen ar fi o aplicare retroactivă a legii, argumentul lor fiind acela că noul cod civil, prin dispoziţiile articolului 6, alin. 5, prevede: “dispoziţiile legii noi se aplică tuturor actelor şi faptelor încheiate, sau, după caz, produse ori săvârşite după intrarea sa în vigoare, precum şi situaţiilor juridice născute după intrarea sa în vigoare.”

Întrucât cadrele didactice nu au nici o vină pentru faptul că normele metodologice nu au fost elaborate la timp şi cu siguranţă vor face acţiune în instanţă pentm a-şi primi integral banii, vă solicit punctul de vedere oficial, legat de data de la care administraţiile locale trebuie să facă decontarea sumelor necesare navetei cadrelor didactice.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.