Nistor-VasileAdresată: Doamnei ministru Anca Dragu, Ministerul Finanţelor Publice

Subiect: Sistemul naţional electronic de plată Online

Stimată doamnă ministru,

Doresc să vă supun atenţiei stadiul incomplet de implementare a sistemului naţional electronic de plată Online a taxelor şi impozitelor ce utilizează cârdul bancar (SNEP), reglementat prin HG nr. 1235/2010, din 6 decembrie 20’10.“GhiŞeul virtual”, cum a mai fost numit acest sistem, poate avea beneficiul reducerii birocraţiei Şi stimularea activităţilor antreprenoriale, însă în acelaşi timp, prin implementarea sa s-au creat în ultimii 5 ani discrepanţe la nivel naţional, întrucât numai anumite primării din ţară au adoptat acest sistem. In practică, această diferenţiere şi lipsa unui plan concret de implementare a condus la diminuarea condiţiilor de concurenţă egală la nivel naţional.

Faptul că implementarea sistemului a rămas la latitudinea autorităţilor administraţiei publice locale a introdus percepţia cetăţenilor cum că acest sistem este un produs politic al aleşilor locali. Această problemă de percepţie a fost raportată în presa locală din mai multe regiuni ale ţării şi introduce riscul ca acest sistem să fie perceput greşit de cetăţeni şi, ca atare, folosit secvenţial. în plus, au survenit întrebări referitoare la comisioanele plătite în aceste tranzacţii, în ciuda faptului că în hotărârea originală era stipulat faptul că acestea vor fi amortizate de bănci în colaborare cu statul.

O ultimă, însă importantă problemă, rămâne aceea a lipsei unui sistem de îndrumare care să îi ajute pe cetăţenii doritori să utilizeze Sistemul SNEP pentru a se familiariza cu acesta. în România, discrepanţele între mediul rural şi cel urban rămân majore în privinţa accesului la Internet şi ar fi de dorit ca aceste măsuri să fie însoţite şi de mecanisme auxiliare care să faciliteze accesul cetăţenilor către utilizarea SNEP-ului.

In consecinţă, vă solicit cu respect doamnă ministru, punctul de vedere faţă de neregulile sesizate precum şi planul de acţiune al Ministerului în rectificarea acestor dificultăţi de implementare, la 5 ani de la intrarea în vigoare a HG1235/2010.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.