Bujor-Dumitru-MarcelÎNTREBARE

Adresată: Domnului Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: 04 Bacău Grup Parlamentar: PSD

Obiectul întrebării: Fondurile alocate infrastructurii şcolare din judeţul Bacău

Stimate domnule ministru,

În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se derulează, prin coordonarea Unităţii de Management al Proiectelor pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi Universitare, Proiectul privind Reforma Educaţiei Timpurii în România şi Proiectul privind Reabilitarea Infrastructurii Şcolare.

Fondurile alocate Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare în România pentru anul 2014 au fost în valoare de 15 miliarde de lei, insuficiente pentru finalizarea tuturor obiectivelor rămase de executat.

În judeţul Bacău, aproximativ 100 de unităţi şcolare – grădiniţe, unităţi de învăţământ primar şi gimnazial – nu beneficiază de condiţii optime pentru desfăşurarea activităţii şcolare, a procesului instructiv-educativ, în vederea respectării standardelor minime de funcţionare şi creşterii nivelului de acces la educaţie iniţială, timpurie şi de bază.

Având în vedere fondurile alocate în cadrul acestor proiecte, vă rog să aveţi amabilitatea de a-mi comunica:

  1. Care a fost valoarea fondurilor alocate Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare în România pentru anul curent?
  2. Infrastructura şcolară din judeţul Bacău a beneficiat de aceste fonduri?

Solicit răspuns scris.

Cu deosebită consideraţie,
Senator UNPR Bacău,
Marcel Bujor

Media
No rating yet

Comments are closed.