Consiliul Judeţean Bacău anunţă publicul interesat asupra organizării unei dezbateri publice, în conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în judeţul BacăuObservaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc, în scris, zilnic, de luni până vineri, între orele 08.00 – 14.00, până la data de 03.11.2015, la Registratura Consiliului Judeţean Bacău cu sediul str.Calea Mărăşeşti, nr.2-4, camera 2, prin fax la nr.0234/534225 sau prin e-mail la directiajuridica@gmail.com, persoana desemnată – Oana Irimia.

Expunerea de motive a proiectului de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la principalele produse agricole pentru anul 2016, în judeţul Bacău

Conform art. 84 alin. (4) şi alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, “în cazul veniturilor obţinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal, venitul brut se stabileşte pe baza raportului juridic/contractului încheiat între părţi şi reprezintă totalitatea sumelor în bani încasate şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură primite. În cazul în care arenda se exprimă în natură, evaluarea în lei se face pe baza preţurilor medii ale produselor agricole, stabilite prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerilor direcţiilor teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, hotărâri ce trebuie emise înainte de începerea anului fiscal”.

În acest sens, Direcţia pentru Agricultură Bacău a transmis propunerile privind preţurile medii ale produselor agricole pentru anul 2016 însoţite de calculaţiile de preţ, pentru a fi supuse aprobării şi care se vor avea în vedere la stabilirea venitului brut, respectiv la evaluarea în lei a arendei exprimate în natură.

Preţurile medii au fost fundamentate de Direcţia pentru Agricultură Bacău pe baza cheltuielilor specifice fiecărei culturi, valorile propuse fiind următoarele:

Cultura Preţ mediu lei/tonă
Grâu 600
Porumb 450
Cartofi 600
Floarea soarelui 1.000

Preţurile medii propuse sunt la nivelul anului 2015.

Toată documentaţia necesară se află pe site-ul Consiliului Judeţean, aici.

Media
No rating yet

Comments are closed.