Bujor-Dumitru-MarcelINTERPELARE

Adresată: Domnului Patriciu Achimaş-Cadariu Ministrul Sănătăţii

De către: Domnul Senator Marcel Bujor Circumscripţia electorală: Bacău

Grup Parlamentar: PSD Şedinţa Senatului din data de: 23.11.2015

Obiectul interpelării; Stadiul Proiectului Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi

Stimate domnule ministru,

Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi ar trebui să reprezinte una dintre priorităţile Ministerului Sănătăţii, ţinând cont de necesitatea acestuia pentru dezvoltarea infrastructurii sanitare în regiunea de Nord-Est a ţării.

Din Programul de modernizare a infrastructurii sanitare de urgenţă, iniţiat în anul 2006, a făcut parte şi construirea unor spitale regionale şi judeţene de urgenţă.

La sfârşitul anului 2008 erau în curs de semnare opt contracte de construire şi dotare la cheie pentru spitale de urgenţă, în urma organizării procedurilor de achiziţie publică, printre care era şi Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi.

Având în vedere contextul economic nefavorabil, toate procedurile au fost anulate, datorită lipsei surselor de finanţare.

în aceste circumstanţe, vă rog, domnule ministru, să-mi precizaţi:

  1. Care este stadiul Proiectului Spitalului Regional de Urgenţă Iaşi?
  2. Care sunt sursele de finanţare pentru acest obiectiv medical, care să deservească întregii zone a Moldovei?
  3. Care este ultima locaţie convenită de Ministerul Sănătăţii şi autorităţile locale pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.