Nistor-VasileINTERPELARE

Adresată: Doamnei ministru Cristiana Palmer, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Din partea domnului Senator Vasile Nistor Circumscripţia electorală 04 Bacău Grupul Parlamentar Liberal Conservator

Şedinţa Senatului din data de 23.11.2015

Subiect: Interpretarea abuzivă a legii salubrizării

Stimată doamnă ministru,

Doresc să vă supun atenţiei modificările făcute prin legea 99/2014, legii 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localităţilor, prin care Ia articolul 26, după alineatul 2, se introduc două noi alineate, alineatele 2.L şi 2.2., cu următorul curpins: “2.1. în situaţia prevăzută la anileatul 2, litera a), autorităţile administraţiei publice locale împreună cu operatorii au obligaţia să ţină, la zi, evidenţa tuturor utilizatorilor, cu sau fără contracte de prestări servicii. 2.2. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor alineatului 2, litera c), şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local, contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract.”.

Din punctul meu de vedere, autorităţile administraţiei publice locale, ar trebui să instituie taxe speciale Şi să deconteze societăţilor de salubrizare, pentru utilizatorii care beneficiază de aceste prestaţii dar care nu au încheiat contracte, şi nu pentru toţi locuitorii din comunitate, dacă de exemplu aceştia sunt plecaţi din ţară şi nu beneficiază de prestaţia firmei de salubrizare.

în consecinţă, vă solicit cu respect doamnă ministru, punctul de vedere oficial pentru interpretarea acestui articol de lege, întrucât dacă administraţiile publice locale decontează pentru întreaga populaţie, chiar Şi pentru milioanele de români plecaţi din ţară, firmele de salubrizare beneficiază de venituri fără a presta serviciul pentru persoanele respective.

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Media
No rating yet

Comments are closed.