Senatorii Marcel Bujor şi Vasile Nistor, împreună cu deputatul Valerian Vreme se numără printre cei 71 de iniţiatori ai unui proiect de lege care vizează sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, proiect înaintat la Senat pentru dezbatere în data de 2 aprilie şi trimis pentru punct de vedere la Guvern pe 15 aprilie.    Bujor-Dumitru-Marcel            Nistor-Vasile                 Vreme-Valerian

Proiectul de lege reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor şi politicilor elaborate în vederea protecţiei persoanelor pentru riscul de şomaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării şi adaptării forţei de muncă la cerinţele pieţei muncii.

Măsurile prevăzute au drept scop realizarea următoarelor obiective pe piaţa muncii: prevenirea şomajului şi combaterea efectelor sociale ale acestuia; încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă; sprijinirea ocupării persoanelor aparţinând unor categorii defavorizate ale populaţiei; asigurarea egalităţii şanselor pe piaţa muncii; stimularea şomerilor în vederea ocupării unui loc de muncă; stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă; îmbunătăţirea structurii ocupării pe ramuri economice şi zone geografice; protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj.

Conform expunerii de motive, din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale. Pot fi subvenţionate din sursele prezentate în principal, următoarele categorii de servicii:

a) servicii publice de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare şi de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autorităţile publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autorităţile publice locale, organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

Subvenţiile prezentate se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, la solicitarea autorităţilor publice locale, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul şomerilor, pentru servicii de natura celor amintite. Cuantumul subvenţiei acordate este de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul şomerilor.

Concret, proiectul legislativ propune ca după articolul 77 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă să fie introduse două noi articole, art. 771 şi art. 772, cu următorul cuprins:

Art. 771 „Din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi din alte surse alocate conform prevederilor legale, se pot subvenţiona cheltuielile cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale”.

Art. 77(1) „Subvenţiile prevăzute la art. 771 se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni”.

(2) „Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul şomerilor este:

a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajatori, aferente acestuia”.

Întregul text al propunerii poate fi vizualizat accesând următorul link: Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Media
No rating yet

Comments are closed.