Adresată: Domnului Ministru Andrei Dominic Gerea, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Stimate domnule Ministru,

Schema de ajutor de minimis, derulată de către Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri şi Turism (DIMMMAT) a fost aprobată prin HG nr. 274/15.05.2013, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivul schemei îl reprezintă acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în toate sectoarele de activitate, cu excepţia celor prevăzute de regulamentul UE, ocazie cu care în anul 2014, în bugetul DIMMMAT au fost alocate credite bugetare în sumă de 100.000 mii lei, iar credite de angajament în sumă de 250.000 mii lei.

În Fişa de Program, aprobată în anul 2014, au fost prevăzute pentru anul 2015 credite bugetare în sumă de 400.000 mii lei, iar credite de angajament în sumă de 250.000 mii lei, aceste prevederi bugetare însumând în decursul a 2 ani, respectiv 2014 şi 2015, 500.000 mii lei – valoarea totală a schemei de ajutor de minimis pentru IMM, în conformitate cu HG nr. 274/2013. Având în vedere proiecţia bugetară pentru anul 2015 a programului pentru instituirea schemei ajutor de minimis pentru IMM, se observă o diferenţă în alocarea bugetară în ceea ce privesc creditele bugetare, respectiv numai 70.000 mii lei, sumă ce acoperă angajamentele legale aferente anului 2014.

Pentru anul 2015, în proiectul de buget nu se regăsesc sumele necesare decontării creditelor de angajament (contracte încheiate cu beneficiarii schemei de ajutor de minimis în anul 2014, cu decont în anul 2015), astfel încât este imperios necesar aprobarea suplimentării creditelor bugetare la acest program, in sensul majorării bugetului DIMMMAT, la Capitolul 8001, Titlul 55, Articol 01, Alineatul 16 – „Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii” de la suma de 205.000 mii lei la suma de 455.000 mii lei.

Vă întreb respectuos dacă aveţi în vedere suplimentarea menţionată, solicitată de altfel şi de oamenii de afaceri autohtoni?

Solicit răspuns scris.

Deputat PSD de Bacău,

Miron SMARANDACHE

Media
No rating yet

Comments are closed.