birzu nastaseCu mai puțin de trei luni rămase până la alegerile locale, în conducerea politicii băcăuane au avut loc modificări importante. În urma arestului la domiciliu a lui Romeo Stavarache, consilierii locali au avut sarcina de a alege pe unul dintre viceprimari pentru a deveni primar interimar și pe unul dintre consilierii locali pentru a îndeplini funcția de viceprimar. După cum deja știți, noile roluri le-au revenit lui Ilie Bîrzu, pentru funcția de primar, respectiv Ralucăi Năstase, pentru funcția de viceprimar.

Cum acțiunile trecute sunt baza celor viitoare, considerăm că este important să știm ce activitate au avut cei doi foști consilieri locali în acest mandat care să îi recomande pentru a finaliza ceea ce nu a reușit administrația PNL în ultimii 12 ani, nereușite la care putem spune, fără rezerve, că și cei doi au contribuit cu vârf și îndesat.

Dacă cei doi sunt sau nu potriviți pentru funcțiile obținute de curând rămâne să decidă fiecare. Cu toate acestea, nu putem să nu remarcăm, din nou, faptul că nivelul activității consilierilor este foarte scăzut, implicarea acestora fiind dificil de observat și cuantificat. În peste 20 de ani de experiență locală, Ilie Bîrzu ar fi avut suficient timp cât să aducă pe masa consiliului teme importante pentru dezvoltarea Bacăului. După cum reiese din analiza făcută de noi în Raportul Aleșilor Băcăuani pe actualul mandat, subiectele importante lipsesc însă din preocupările consilierului. În cazul noului viceprimar Raluca Năstase, în cei aproape trei ani de mandat, consilierul nu a avut niciun proiect de hotărâre, iar luările de cuvânt au fost rare și destul de discrete.

Ce activitate au avut consilierii locali Ilie Bîrzu și Raluca Năstase

În perioada iunie 2012 – decembrie 2015, Ilie Bîrzu a inițiat 11 proiecte de hotărâre, a luat cuvântul de 149 de ori în cadrul a 40 de ședințe și a fost prezent la 93 din cele 95 de întruniri ale Consiliului Local. Raluca Năstase nu a demarat niciun proiect de hotărâre, a luat cuvântul de 62 de ori în cadrul a numai 8 ședințe și a participat la 70 de întruniri.

Mai jos am realizat un profil al celor doi foști consileri locali, în care am curprins informații despre traseul lor politic, ultimele declarații de avere și interese, proiectele de hotărâre inițiate în mandatul curent, rapoartele de activitate publicate, subiectele abordate și amendamentele formulate în ședințele Consiliului Local din anul 2015. Detalii complete despre activitatea tuturor consilierilor puteți citi în Raportul de monitorizare a activității aleșilor băcăuani.

Tipul activităţii – Ilie Bîrzu Informaţii din perioada iunie 2012-decembrie 2015
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent (pe pagina primăriei) 0
Proiecte de hotărâre iniţiate 11
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 149
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul 40
Prezenţă 93 şedinţe (98%)

Ilie-Birzu-BacauIlie Bîrzu fost ales în funcția de consilier local al Municipiului Bacău încă din anul 1992, aflându-se în momentul de față la cel de-al 6 mandat. Pe parcursul celor 22 de ani de carieră politică a candidat pentru o poziție în Consiliul Local din partea PSD, PNG, dar și din postura de independent. În anul 2012 s-a înscris în cursa electorală pe listele Uniunii Social-Liberale, din partea PNL. Până în data de 18 februarie a deținut funcția de președinte al Comisiei pentru activități economico-financiare, buget, investiții. Ulterior, a fost nominalizat de colegii săi și votat pentru a deveni cel de-al treilea primar al municipiului instalat în funcție în acest mandat.

Conform declaraţiei de interese din anul 2015, consilierul este membru al Asociaţiei Eurocivica, al Asociaţiei de proprietari 303 şi al Fundaţiei Crucea Roşie Bacău. Totodată, este membru în Adunarea Generală a Acţionarilor a SC Thermoenergy Group SA şi a SC Fotbal Club Municipal Bacău SA şi vicepreşedintele PNL Bacău.

În calitate de consilier local a inițiat un număr de 11 proiecte de hotărâre ce au avut ca subiect teme precum: transmiterea în folosinţă gratuită către parohia ortodoxă „Sf. Dumitru” a unui teren aflat în domeniul public al municipiului Bacău, majorarea capitalului social al SC SPORT CLUB Bacău SA, aprobarea alipirii unor suprafeţe de teren aflate în Bacău Bulevardul Unirii nr. 4, delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului municipiului Bacău pe perioada în care acesta îndeplineşte atribuţiile funcţiei de primar, propunând-ul pe Vasile Tescaru, aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe 2015 al SC Thermoenergy Group SA şi conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Bacău pictoriţei Catinca Popescu.

Intervenţiile sale în plenul CL din anul 2015 au făcut referire la următoarele subiecte:

 • reţeaua şcolară din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2015-2016;
 • aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli 2015;
 • punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general, proiect în cadrul căruia a formulat un număr de 4 amendamente;
 • proiectul european „Creare şi modernizare spaţii verzi”, dând cuvântul cetăţenilor pentru a-şi exprima doleanţele în plenul CL;
 • rectificările Bugetului de venituri si cheltuieli 2015;
 • organizarea, împreună cu Teatrul Municipal Bacovia, a primei ediţii a Festivalului Internaţional de Artele Spectacolului – THEATERSTOCK, oferind felicitări, pentru buna organizare, managementului Teatrului;
 • organizarea celei de a XXV-a ediţii a expozitiei de arta plastica contemporana „Saloanele Moldovei”.

A formulat un număr de 7 amendamente (toate aprobate), care au făcut referire la:

 • aprobarea Organigramei, numărului de personal si Statului de funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau, începând cu data de 01.03.2015: mărirea ariei la poziţia 31 din Statutul de funcţii, în vederea facilitării ocupării postului de medic generalist/de familie;
 • aprobarea actelelor procedurale pentru punerea in aplicare a Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice pentru activitati nonprofit de interes general: contribuţia solicitantului să fie de minim 10 % din valoarea finanţării pentru toate domeniile, limita maximă a finanţării a unui proiect pentru domeniul Educaţie, Tineret, Mediu să fie 30.000 în loc de 15.000 de lei, limitarea grantului pentru domeniul sport de performanţă să fie de 3.500.000 de lei în loc de 2.000.000, la domeniul social, alocarea cheltuielilor sub formă de salarii să fie în limită de 80 % şi cheltuielile administrative să fie decontate până la 50%;
 • suplimentarea Capitolului învăţământ cu 4501 lei, sumă venită de la Ministerul de Finanţe, ce va fi utilizată pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale;
 • suplimentarea bugetului Direcţiei de Asistenţă Socială cu 200.000 de lei, pentru tichetele valorice de masă pentru pensionari.

Potrivit site-ului Primăriei Bacău, consilierul nu a depus niciun raport de activitate în mandatul curent. Cu toate acestea, Ilie Bîrzu și-a prezentat activitatea din 2014 în fața cetățenilor la începutul anului 2015, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit documentului prezentat, consilierul a susținut o serie de proiecte, printre care reabilitarea Căii Moinești, reabilitarea străzii Mioriței, reabilitarea străzilor IL Caragiale și Milcov sau programul de burse locale pentru elevi. Consilierul a mai afirmat că, în calitate de președinte al Comisiei nr.1 pentru activități economico-financiare, buget și investiții, a susținut rapoartele de avizare ale comisiei. Totodată, a organizat un număr de 21 de întâlniri cu cetățenii din toate cartierele din municipiul Bacău, pentru a prelua problemele cu care se confruntă aceștia și rezolvarea lor în măsura competențelor prevăzute de lege. Aceste întâlniri s-au desfășurat în perioada aprilie-octombrie și au avut loc în unitățile de învățământ. La aceste întâlniri au participat peste 600 de cetățeni care au avut, printre altele, următoarele cerinte: reabilitarea termică a blocurilor, modernizarea străzilor și trotuarelor, iluminat public, realizarea de parcări ecologice, realizarea de parcări ecologice, amenajarea de spații verzi sau rezolvarea problemei câinilor comunitari.

Raluca Năstase, niciun proiect de hotărâre inițiat în calitate de consilier local

Tipul activităţii – Raluca Năstase Informaţii din perioada iunie 2012-decembrie 2015
Rapoarte de activitate publicate în mandatul curent 1 (2013)
Proiecte de hotărâre iniţiate 0
Luări de cuvânt în cadrul şedinţelor 62
Numărul ședințelor în care a luat cuvântul 8
Prezenţă 70 şedinţe (74%)

nastase_ralucaSe află la primul mandat de consilier local, înlocuindu-l, în ianuarie 2013, pe Florin Lazăr. Până în data de 18 februarie, a fost membră a Comisiei pentru comerţ, turism, servicii publice şi transport urban, gospodarie comunală şi energie termică. Ulterior, a fost numită în funcția de viceprimar a municipiului, în locul lui Ilie Bîrzu. În mandatul curent, aceasta nu a inițiat niciun proiect de hotărâre.

Conform declaraţiei de interese pe anul 2015, este membru în Comitetul Judeţean al Crucii Roşii Bacău, membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău şi membru în Consiliie de Administraţie ale Şcolilor „Nicolae Iorga”, „Dr. Safran Bacău”şi a Colegiului „Henri Coandă”.

Luările de cuvânt din plen în anul 2015 au vizat subiecte precum:

 • diminuarea chiriilor pe care le plătesc sportivii premiaţi pentru utilizarea bazelor sportive ale municipiului, propunere ce a fost refuzată;
 • abţinerea la votul proiectului de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/programelor care vor primi finanţări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr.350/2005, în calitate de membru al Comitetului Director al Crucii Roşii Bacău, întrucât fundaţia a primit finanţare de la CL;
 • solicitarea anumitor detalii de ordin tehnic cu privire la modificările aduse Planului Urbanistic Zonal ce au făcut obiectul proiectului de hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către dl. Dăncuţă Dobrin.

Raluca Năstase a depus un singur raport de activitate în mandatul curent, pe anul 2013. Documentul prezintă, pe scurt câteva dintre temele abordate în cadrul întâlnirilor cu cetățenii:

 • dosarele aferente locuinţelor ANL depuse de mult timp și nesoluționate până în prezent, precum și punctajele reduse acordate la evaluare;
 • infrastructura de canalizare și rutieră, deficitare sau lipsă în zonele periferice ale municipiului Bacău;
 • lipsa transportului public în cartierul CFR, acesta existând doar în zona mărginașă a cartierului;
 • lipsa mijlocului de traversare pietonală în siguranţă a caii ferate dintre cartierul CFR și oraș, aceasta făcându-se până în prezent direct printre trenurile din Gara Bacău, noaptea nefiind nici macar iluminat public în zonă;
 • lipsa unor semne de circulaţie în intersecții din cauza furtului acestora peste noapte și neînlocuirea imediata a lor, fapt care a generat accidente grave.

Consilier local la vremea respectivă, Raluca Năstase preciza că a îndrumat corespunzător cetățenii care și-au prezentat problemele în cadrul audiențelor acordate, transmițând problematica forurilor responsabile pentru a fi soluționată în timp util.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.