Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor deputaţi,

Consiliul Europei, prin Recomandarea 1248/1994, susţine că educaţia este un drept uman fundamental care trebuie adaptată fiecărui individ. Acest fapt nu înseamnă privilegierea un anumit grup în defavoarea altuia, ci doar trebuie să determine acele oportunităţi educaţionale care să permită celor cu abilităţi deosebite să îşi dezvolte la maximum potenţialul disponibil. Este şi cazul grupului constituit din tinerii supradotaţi, capabili de performanţe intelectuale şi profesionale înalte, din toate domeniile de activitate.
Tinerii supradotaţi sunt, în toate statele democratice, o resursă umană extrem de valoroasă. Ei sunt garanţia progresului unui stat, a locului pe care acesta îl ocupă şi îl va ocupa în viitor în competiţia cu celelalte ţări ale lumii. Ei sunt cei care, prin contribuţia lor inovatoare în domenii precum ştiinţa, tehnologia, antreprenoriatul, arta, cultura, informatica, dau acelei ţări posibilitatea nu doar de a răspunde provocărilor aduse de globalizare sau regionalizare, ci şi de a declanşa oportunităţi prin care statul să participe la beneficiile pozitive ale acestor procese.
Mai mult ca oricând, România are acum nevoie de aceşti tineri, aici, acasă. Nu ne mai putem permite prelungirea acestui exod de creiere. Ei trebuie să găsească în ţară un mediu educaţional propice pentru a le stimula abilităţile la capacitate maximă, şi să răspundă nevoilor speciale de instruire. Instaurarea unui asemenea climat stimulativ ar conduce şi la evitarea apariţiei unor reacţii nedorite şi dureroase, cum sunt alienarea sau comportamentul antisocial, de care, din păcate, avem parte în România.
Concluzia este că se impune un sistem de educaţie diferenţiată la nivel formal, non-formal si informal, prin promovarea iniţiativei, a spiritului întreprinzător şi a creativităţii tinerilor supradotaţi în toate domeniile, prin încurajarea participării lor active la procesul decizional, aceştia îşi vor putea dobândi şi dezvolta competenţele, cunoştinţele şi abilităţile care să-i stimuleze sa devina lideri într-o Românie europeană.
În consecinţă, acţiunea de a-i identifica şi a-i sprijini este o necesitate şi o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumam cu toţii, atât clasa politică, cât şi societatea civilă. Această necesitate nu rezidă din a crea un beneficiu suplimentar acestor tineri excepţionali, ci pentru progresul şi dezvoltarea generală a societăţii româneşti în ansamblu. Un tânăr supradotat va reuşi oricum în viaţă! Dacă însă îl poţi folosi în sprijinul unei cauze nobile şi a unei naţiuni întregi, va fi cu atât mai bine pentru toată lumea!

Media
No rating yet

Comments are closed.