Stimate domnule ministru al educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Învăţământul este una dintre principalele căi prin care o naţiune îşi poate asigura viitorul. Suntem toţi de acord că este nevoie de o reformă structurală profundă, atât în componenţa ariei curriculare, cât şi în materia profesioniştilor acestui sistem. Este obligaţia întregii clase politice să vă acorde tot sprijinul pentru a ajusta sistemul de învăţământ la realităţile şi provocările cărora această ţară va trebui să le facă faţă. Este necesar să avem profesionişti adevăraţi la conducerea acestui sistem. De asemenea, este obligatoriu ca aceşti profesionişti să fie selectaţi pe criterii profesionale şi pe baza competenţelor pe care le deţin, dar, în egală măsură, trebuie verificat care este metoda cea mai corectă, eficientă şi justă pentru a selecta sau promova aceşti oameni. Necesitatea profesioniştilor în acest sistem este certă, dar verificarea competenţelor acestor profesionişti şi selecţia acestora trebuie făcută în deplin acord cu obiectivele de reformă şi, mai ales, prin metode echilibrate.

Este vital să ai inspectori şcolari competenţi, directori de şcoli şi directori ai caselor corpului didactic profesionişti bine pregătiţi, structuri teritoriale capabile să recalibreze sistemul şi să aplice toate măsurile pe care o reformă adevărată le cere, dar e foarte important cine îi va selecta pe aceşti profesionişti şi cum.

Din punctul meu de vedere, trebuie verificat, în primul rând, dacă cei care selectează şi discern cu privire la aceşti profesionişti sunt capabili să facă acest lucru. Trebuie să vedeţi dacă funcţionărimea ministerială poate să exprime verdicte şi să discearnă obiectiv care sunt criteriile de selecţie, care sunt obiectivele pe care le pot îndeplini aceşti oameni şi dacă nu cumva însăşi această funcţionărime trebuie reformată şi ajustată unor vremuri din care par desprinşi. Poate că această categorie profesională din sistemul de învăţământ, funcţionarii ministerului, trebuie să se desprindă de o serie de principii care au funcţionat timp de 25 de ani. Poate că bibliografiile pe care aceştia le propun pentru concursuri nu sunt cele mai actuale. Poate că această bibliografie nu reflectă în mod constant nevoia de adaptare la realităţile europene ale învăţământului. De asemenea, sunt convins că poate o primă etapă de selecţie se poate referi în mod direct la această funcţionărime, care trebuie reîmprospătată şi desprinsă de ideea că tot ce este bun sau tot ce este valabil se învârte prin birourile bucureştene şi le aparţine exclusiv.

Poate că a venit timpul unui refresh dat prin birourile ministerului, prin direcţiile şi directorii ministerului, deoarece este necesar ca această adaptare a sistemului de învăţământ la noile realităţi şi la provocările acestor timpuri să fie făcută de oameni care sunt cu adevărat capabili să selecteze profesioniştii acestui sistem. Sistemul românesc de învăţământ nu duce lipsă de oameni capabili să creeze generaţiile de care această ţară are nevoie, dar aceştia trebuie să fie corect identificaţi şi selectaţi, pe baze obiective şi avându-se în vedere capacităţile acestora de a pune în aplicare măsurile de reformă pe care dumneavoastră le promovaţi. Reuşita acestei selecţii va depinde foarte mult de cei care decid ce este important, de cei care deţin adevărul şi care spun că un dascăl este bine pregătit sau nu.

Trebuie să vă aplecaţi cu sinceritate şi cu bună-credinţă la cei care sunt puşi să aplice proiectele dumneavoastră şi ale Guvernului în teritoriu. Poate că nu tot ceea ce este nou este bun, poate că nici funcţionarii ministerului n-au cele mai bune răspunsuri şi poate că şi cei mici au ceva de spus, poate că există o cale de mijloc, o normalitate în învăţământ, un drum drept pe care să-l găsim împreună, clasa politică, decidenţii şi dascălii.

Vă mulţumesc.

Cosmin Necula, deputat de Bacău.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.