Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Medicii veterinari din Bacău au contracte ferme privind înregistrarea animalelor”

Lucrurile bune trebuie salutate! În acest context, trebuie spus că ministrul agriculturii m-a asigurat că întreaga activitate care vizează medicina veterinară din judeţul Bacău funcţionează ireproşabil. Astfel, am primit răspuns la interpelarea parlamentară adresată domnului vicepremier Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pe tema situaţiei contractelor pentru înregistrarea animalelor. I-am adresat rugămintea de a da un răspuns medicilor veterinari concesionari din judeţul Bacău, care au venit cu solicitarea de a fi informaţi asupra cauzelor pentru care nu le-au fost reînnoite contractele pentru serviciile de identificare şi înregistrare a animalelor în Baza naţională de date.

În răspunsul său, viceprim-ministrul Daniel Constantin a precizat că în judeţul Bacău îşi desfăşoară activitatea, în baza contractelor încheiate conform prevederilor legale, un număr de 82 de medici veterinari de liberă practică, pentru 92 de circumscripţii sanitare veterinare. De asemenea, există cinci medici care au în derulare contracte pentru câte două circumscripţii sanitare veterinare.

Pentru toate circumscripţiile sanitare veterinare au fost încheiate contracte pentru desfăşurarea activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, contracte care au fost prelungite anual, prin acte adiţionale, a arătat vicepremierul Daniel Constantin.

În consecinţă, nu pot decât să fiu mulţumit de răspunsul ministrului agriculturii, în condiţiile în care activitatea veterinară din Bacău este conformă cu aşteptările. Totodată însă, voi răspunde şi în viitor doleanţelor oamenilor din Bacău şi din Colegiul uninominal nr. 7, pentru a-i reprezenta în raporturile lor cu instituţiile statului şi a-i ajuta să-şi rezolve problemele.

Media
No rating yet

Comments are closed.