Melinte Ion – Vânătoarea în Delta Dunării trebuie reanalizată

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Vânătoarea în Delta Dunării trebuie reanalizată”

Ecosistemul Deltei Dunării a evoluat, în timp, sub influenţa activităţilor tradiţionale care, împreună, au concurat la crearea condiţiilor naturale pentru care acest teritoriu a fost declarat Rezervaţie a Biosferei Delta Dunării (RBDD).

Printre activităţile tradiţionale, vânătoarea a fost una dintre activităţile cele mai remarcabile, practicată cu continuitate din cele mai vechi timpuri până în anul 2011.

Prin vânătoare în tot cuprinsul de astăzi al teritoriului RBDD, exercitată cu aceleaşi restricţii statuate prin lege ca şi în restul teritoriului ţării, s-a putut menţine, cu arma de vânătoare şi cu capcane, un anumit echilibru relativ stabil între speciile prădătoare şi speciile pradă de interes vânătoresc, echilibru care a favorizat în primul rând păsările de apă, ce fac obiectul principal al protecţiei în acest ecosistem deltaic.

“Combaterea” ciorilor grive, coţofenelor, vulpilor, câinilor enoţi şi altor specii prădătoare, reducerea numărului de fazani şi mistreţi, precum şi bariera instituită în faţa expansiunii şacalului, au avut menirea să favorizeze cuibăritul şi puii păsărilor de apă, precum şi un anumit echilibru între toate speciile de interes vânătoresc, mult mai aproape de cel dorit de om decât în zilele noastre.

Din momentul declarării RBDD şi mai ales al instituirii unei restricţii totale a vânătorii pe aproape două treimi din suprafaţa Deltei Dunării, echilibrul între diferitele specii de interes vânătoresc şi între acestea şi mediul lor aproape natural de viaţă s-a bulversat.

Aceste restricţii totale impuse în vânătoare pe aproape două treimi din suprafaţa Deltei Dunării, precum şi restricţiile absolut contraproductive impuse în zonele de dezvoltare economică, unde vânătoarea a fost limitat admisă, până în anul 2011, au avut drept urmare:

– creşterea efectivelor de fazani, specie invazivă în Delta Dunării, care pune în pericol existenţa mai multor vieţuitoare autohtone, printre care o anume şopârlă de nisip extrem de rară, existentă de exemplu pe grindurile Caraorman şi Letea;

– creşterea exagerată a efectivelor de mistreţi, care produc pagube importante culturilor agricole din zonele de dezvoltare economică, dar şi păsărilor de apă ce cuibăresc pe grinduri şi plauri;

– înmulţirea greu de stopat a efectivelor de vulpi, ciori grive şi coţofene, cu partea lor importantă de contribuţie la reducerea efectivelor speciilor de păsări de apă;

– pătrunderea şacalului în Delta Dunării, o altă specie invazivă extrem de periculoasă pentru echilibrul ecologic din acest teritoriu, şi înmulţirea explozivă a efectivelor acestei specii, necunoscută aici cu 10-15 ani în urmă.

Constatăm în prezent, după interzicerea vânătorii legale în Delta Dunării, că degradarea echilibrului ecologic, vizibilă la început doar pe circa 2/3 din suprafaţa Deltei Dunării, s-a generalizat şi braconajul cinegetic practicat cu câini, capcane şi chiar cu arme, este un fapt cotidian, obişnuit, arhicunoscut şi cu efecte în principal asupra speciilor cu carne comestibilă.

La această situaţie absolut de necontrolat în Delta Dunării par să fi contribuit următoarele: interzicerea păşunatului tradiţional pe anumite grinduri, motiv pentru care se înierbează lentilele de nisip căutate de anumite păsări de apă, lăsarea cailor fără stăpân să se înmulţească haotic şi să distrugă vegetaţia caracteristică în chiar zonele strict protejate, pescuitul comercial necontrolat şi braconajul cinegetic liber în afara fondurilor de vânătoare, construcţiile neautorizate în zonele strict protejate, circulaţia pe canalele din Deltă cu ambarcaţiuni dotate cu motoare inacceptabil de mari, poluarea fonică a zonei şi poluarea vizibilă a apei, exploatarea haotică şi arderea stufului chiar şi în perioadele de cuibărit al păsărilor de apă etc.

Susţin deci o vânătoare raţional reglementatăşi corect practicatăîn Delta Dunării, ca de altfel pe tot teritoriul României, şi o conlucrare deschisă şi eficientă, nicidecum demagogică, gălăgioasă şi absolut ineficientă, cu toate ONG-urile care doresc să facă ceva util în sensul protecţiei şi conservării reale a echilibrului ecologic în Delta Dunării.

Media
No rating yet

Comments are closed.