Melinte Ion – Procesul dezvoltării şi modernizării agriculturii trebuie urgentat

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Procesul dezvoltării şi modernizării agriculturii trebuie urgentat”

Potrivit actualului program de guvernare, atât agricultura, cât şi dezvoltarea rurală sunt priorităţi ale actualei coaliţii care administrează ţara în prezent.

După aproximativ 12 luni de guvernare, se poate estima că obiectivele asumate în aceste domenii sunt pe un drum bun.

În procesul dezvoltării şi modernizării agriculturii româneşti, realizarea unor structuri economice şi teritoriale optime este mai actuală ca oricând, având în vedere că reconstituirea şi stabilirea dreptului de proprietate a avut ca rezultat o dispersare în cca 48 milioane de loturi a terenului agricol (comparativ cu numai 22 de milioane de loturi în 1940), ceea ce face discutabilă raţionalitatea exploatării, dotării şi echipării tehnice, fără realizarea unor exploataţii viabile şi eficiente.

Considerând caracterul ciclic al dezvoltării agriculturii şi complexitatea perioadei de tranziţie, se impune definirea unor concepte economice privind dimensiunea exploataţiilor agricole, pe baza conceptelor şi experienţelor din diferite ţări de pe mapamond.

Faptul capătă o semnificaţie deosebită în condiţiile României, unde nu a fost adoptată o strategie clară de dezvoltare pe ansamblu şi în profunzime a agriculturii, începând cu definirea unor structuri optime de producţie pe fiecare zonă geografică, specific profilate, dimensionate, şi crearea cadrului legislativ al circulaţiei juridice, având la bază ideea că aceste forme de exploatare constituie viitorul agriculturii româneşti şi baza reuşitei economice şi sociale.

Există în acest moment o strategie “prezidenţială” în agricultură, dar aceasta nu aduce soluţii viabile pentru acest sector vital.

Ne găsim, aşadar, în faţa unei agriculturi amorfe, nestructurate, fără dotare şi, ceea ce este mai trist, s-ar părea că şi fără perspective.

Va trebui deci ca într-o perioadă scurtă să restructurăm proprietatea şi producţia agricolă, să-i oferim agriculturii mijloacele necesare pentru demararea unui curs evolutiv performant, în aşa fel încât România să revină în marea familie a agriculturilor mondiali şi un factor de stabilitate al securităţii alimentare în zonă.

În contextul transformărilor politice, economice şi sociale se impune înţelegerea definitivă a conceptelor de proprietate şi de exploatare şi realizarea unor exploataţii viabile, care să ţină seama de evoluţia noastră istorică, stadiul în care am ajuns şi perspectivele de viitor ale agriculturii româneşti, diferenţiate pe zone.

În această conjunctură, milioane de români angrenaţi în agricultură, dar şi consumatorii de produse agroalimentare, speră că Guvernul va găsi soluţii în vederea restructurării proprietăţii şi a producţiei agricole, iar agricultura să devină şi să rămână în continuare un important vector de creştere economică, în beneficiul ţării şi al cetăţenilor săi.

Media
No rating yet

Comments are closed.