Melinte Ion – O agricultură bolnavă?

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

„O agricultură bolnavă?”

Agricultura reprezintă domeniul de activitate care, punând în valoare posibilităţile de care dispune cu ajutorul statului şi al Uniunii Europene, poate ajuta la înlăturarea efectelor crizei economice şi financiare prelungite, poate asigura securitatea alimentară a populaţiei şi poate contribui la salvarea României.

După cum este cunoscut, în prezent, agricultura este dezorganizată, terenurile producătorilor agricoli sunt parcelate în mai multe locaţii şi producţia este foarte redusă, în comparaţie cu celelalte ţări europene. De asemenea, cea mai mare parte din necesarul de produse agro-alimentare se importă, mărind an de an datoria externă a ţării.

După unele calcule, în ultimele două decenii s-au alocat agriculturii peste 20 miliarde de euro, fără să se facă progrese în creşterea producţiei, în sporirea productivităţii muncii şi al eficienţei economice. Anual, rămân necultivate milioane de hectare de teren agricol, fiind acoperite cu buruieni întinderi nesfârşite, lăsând impresii deplorabile. Am întrebat mai mulţi ţărani, de ce au loc asemenea fenomene, că nu se întâlneau nici în timpul războiului. Mi s-a răspuns: nu avem bani pentru a plăti costul aratului, însămânţatului şi al lucrărilor de întreţinere, iar la recoltare, speculanţii şi şmecherii ne umilesc cu preţuri derizorii care nu acoperă costurile efectuate. Uneori suntem puşi în situaţia să folosim produsele, porumbul, grâul, drept combustibil, laptele de la bovine să-l dăm la porci, iar animalele, vacile, viţeii şi porcii, să le vindem pe preţuri de nimic, îmbogăţind speculanţii, în timp ce noi rămânem cu pierderea şi sărăcia.

Prin realizarea unui proiect de redresare a agriculturii, prin stimularea irigaţiilor, prin realizarea cadastrului şi comasării, şi prin stimularea producţiei agricole şi a valorificării ei, pe baze contracte şi de credite, s-ar crea condiţiile unui nivel decent de trai în România.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.