Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2011 pentru modificarea şi completarea art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale

Domnul Iulian Iancu:

Foarte bine, domnule preşedinte, o atitudine fermă.

Domnule preşedinte,

Comisiile pentru industrii şi servicii, pentru politică economică, reformă şi privatizare au fost sesizate spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să subliniez faptul că Senatul, Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială au avizat favorabil proiectul de lege care are ca scop luarea în regim de urgenţă a unor măsuri de stimulare a mediului de afaceri prin crearea de noi locuri de muncă.

În urma dezbaterilor şi examinării proiectului de lege, membrii comisiilor au hotărât să propună plenului aprobarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Două minute dezbateri generale, un minut pe articole.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Este o surpriză, de altfel, plăcută să-l vedem pe domnul Toader activ, însă am fi vrut să fie şi atent. Pentru că, dacă are raportul în faţă, la Capitolul “Amendamente”, observă că există o coloană în dreapta, care spune: “se elimină”, acest amendament care a fost se elimină. Autori – cele două comisii.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.