Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Vă reamintesc că Senatul a adoptat proiectul de lege; de asemenea, Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil acest proiect de lege, proiect care, aşa cum a fost menţionat, reglementează statutul de membru cu drepturi depline al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Oficiilor de Marcare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.