Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind afilierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca membru cu drepturi depline la Asociaţia Internaţională a Oficiilor de Marcare ce activează în domeniul metalelor preţioase

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Vă reamintesc că Senatul a adoptat proiectul de lege; de asemenea, Consiliul Legislativ, precum şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au avizat favorabil acest proiect de lege, proiect care, aşa cum a fost menţionat, reglementează statutul de membru cu drepturi depline al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în cadrul Asociaţiei Internaţionale a Oficiilor de Marcare.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât să propună plenului adoptarea acestui proiect de lege, în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.