Melinte Ion – Interzicerea totală a vânătorii în Delta Dunării este iraţională

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Ion Melinte:

“Interzicerea totală a vânătorii în Delta Dunării este iraţională”

Adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor măsuri destinate dezvoltării economico-sociale a zonei “Delta Dunării” este tergiversată, în Parlament, de 6 luni pentru că Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice doreşte să interzică vânătoare raţională pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.

Consider că degradarea echilibrului ecologic în spaţiul Rezervaţiei este un fapt real şi îngrijorător, care se datorează dezvoltării unor activităţi de exploatare exagerată a resurselor naturale din Delta Dunării, a turismului haotic şi luarea unor măsuri contraproductive de protecţie şi conservare a ecosistemului de către factorii decizionali, de cele mai multe ori sub presiunea gălăgioasă a unor pretinse ONG-uri de protecţie iraţională a naturii şi, probabil, a unor decizii politice interesate.

Interzicerea totală, pe întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, a vânătorii, activitate tradiţională cu influenţă benefică, de necontestat în privinţa obiectivului conservării echilibrului ecologic în acest teritoriu, nu ar fi doar contraproductivă, ci de-a dreptul iraţională.

Prin vânătoarea raţională reglementată – în privinţa metodelor, limitelor, perioadelor şi locurilor în care se practică – pot fi menţinute, în echilibru relativ cu mediul rural, efectivele anumitor specii invazive sau a căror înmulţire poate dăuna conservării echilibrului ecologic în Delta Dunării.

Prin vânătoare raţională reglementată poate fi pusă în valoare şi introdusă în circuitul economic o resursă naturală regenerabilă, anume “vânatul” şi poate fi dezvoltat turismul cinegetic, cu influenţe pecuniare benefice asupra protecţiei şi conservării echilibrului ecologic în Delta Dunării şi a vieţii societăţii autohtone.

În concluzie, vânătoarea ca activitate tradiţională, raţional reglementată şi corect practicată în Delta Dunării, poate constitui un important factor de protecţie şi conservare a faunei sălbatice şi a mediului natural de viaţă al acesteia.

Din contră, interzicerea totală a vânătorii în Delta Dunării ar putea conduce spre haos ecologic în această zonă, generat în primul rând de expansiunea speciilor invazive.

Media
No rating yet

Comments are closed.