Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii

Domnul Iulian Iancu:

Noi suntem pe raport.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, în procedura obişnuită, cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă subliniez că proiectul a fost adoptat de Senat.

De asemenea, proiectul a fost avizat favorabil de către Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi.

Proiectul de lege reglementează instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi, de asemenea, reziduurilor mărfii.

Principalele modificări propuse prin prezentul proiect de lege se referă la implicarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin structura sa organizatorică, cu competenţe pentru emiterea autorizaţiilor de mediu în activităţile de evaluare, aprobare, monitorizare şi reaprobare a planurilor de preluare şi gestionare a deşeurilor generate de nave şi/sau a reziduurilor mărfii elaborate de administraţiile portuare.

Totodată, stabileşte şi sancţiuni pentru faptele ce constituie contravenţii.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât cu unanimitate de voturi adoptarea proiectului cu amendamente admise.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Comments are closed.