Consiliul Judeţean Bacău a fost convocat în şedinţă ordinară pentru data de 30.04.2015, ora 10, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Bacău. Ședința va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.03.2015;
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea Camerei Agricole Judeţene Bacău pentru emiterea avizului consultativ în vederea eliberării atestatului de producător;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Bacău;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I 2015, al Judeţului Bacău;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2014, al Judeţului Bacău;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes public judeţean;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est pentru anul 2015;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Consiliului Judeţean Bacău către Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.7 la contractul-cadru de asociere privind finanţarea activităţii de protecţie de tip rezidenţial a persoanei cu handicap, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.33/17.03.2008;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier S.C. Alexdomat S.R.L. în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;

Initiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 • Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Bacău nr.187/2012 cu modificările şi completările ulterioare;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţelor de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Grup Atyc S.R.L. Târgovişte, pe traseele judeţene nr.5 Bacău-Scorţeni-Comăneşti, nr.31 Bacău-Tg.Ocna-Slănic Moldova, nr.93 Bacău- Comăneşti-Palanca, nr.120 Bacău-Oneşti-Dărmăneşti şi traseul nr.121 Bacău-Moineşti- Dărmăneşti;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii licenţei de traseu pentru prestarea serviciului de transport de către S.C. Giruieta Tur S.R.L. Târgovişte, pe traseul judeţean nr.4 Bacău-Sănduleni-Comăneşti;

Iniţiator: dl.Claudiu Constantin Năstasă -vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului privind stadiul realizării măsurilor prevăzute în Planul de calitate a aerului pentru particule PM 10 în municipiul Bacău şi comuna Letea Veche”;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Judeţului Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Judeţului Bacău, prin Consiliul Judeţean Bacău, la proiectul „Nediscriminarea înseamnă drepturi egale! Accesul echitabil al copiilor romi la servicii de sănătate – o condiţie fundamentală într-o societate nediscriminatorie”, finanţat de Granturi SEE 2009-2014 şi gestionat de către Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), a contribuţiei şi a activităţilor cu care va fi implicat Consiliul Judeţean Bacău în implementarea acestuia;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a trei containere de 30 mc pentru presa staţionară destinate colectării deşeurilor menajere, către UAT Comăneşti, în scopul realizării proiectului de interes comun „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Solide în Judeţul Bacău;

Initiator: dl.Dragoş Benea -preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al Judeţului Bacău”, domnului profesor doctor inginer Gheorghe Mărmureanu, cercetător ştiinţific, specialist în Fizica Pământului – Seismologie;

Iniţiatori: dl.Petrică Mihăilă şi dl.Marian Ovidiu Stanică – consilieri judeţeni

Media
No rating yet

1 Response Comment