Consiliul Local al municipiului Bacău se va întruni joi, 30 aprilie, de la ora 12, la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău, în ședința ordinară a lunii aprilie. Printre cele 21 de puncte de pe ordinea de zi se regăsesc cele referitoare la aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2015, asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate și aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.

Dispoziția privind convocarea CL Bacău pentru ședința ordinară din 30 aprilie 2015

ART.l. Pentru data de 30.04.2015 orele 12,00, se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Bacău, şedinţa având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe trimestrul I anul 2015, al Municipiul Bacău

Iniţiator – DL. ROMEO STAVARACHE – PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România la proiectul demonstrativ „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate în judeţul Bacău”.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociaţia Naţională Cultul Eroilor « Regina Maria », la editarea Revistei « Bacăul eroic », numerele iO şi 11 Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU
 2. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener cu Federaţia Română de Tenis şi Sport Club Municipal Bacau, în vederea organizării „Trofeului Municipiului Bacau”, ce se va desfăşura la Bacău în perioada 23 mai -31 mai 2015

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind asigurarea resurselor financiare din bugetul local pentru susţinerea costurilor transportului urban cu mijloace de transport în comun unor categorii de persoane defavorizate din municipiul Bacău începând cu 01.05.2015 şi încheierea în acest sens a unor convenţii cu S.C. Transport Public S.A Bacău şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hota rare privind abrogarea parţială a HCL 166 din 29.11.2000 privind aprobarea Regulamentului pentru contorizarea consumurilor de apa calda si apa rece in municipiul BACAU

Iniţiator – Dl. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău 11 din 30.01.2015 privind aprobarea participării Municipiului Bacău şi a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău, în calitate de parteneri, împreună cu UNICEF România şi Alianţa pentru Lupta împotriva Alcoolismului şi Toxicomanilor (ALIAT) la proiectul demonstrativ „OPORTUNITĂŢI PENTRU ADOLESCENŢI” al UNICEF România.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de horărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau” S.A.

Iniţiatori: Consilier local Novac Diaconu Laurentiu Consilier local Cojocarii Viorel

 1. Proiect de hotărâre aprobarea încheierii unor contracte de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică pentru anul 2015 în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii din cadrul Clubului Sportiv Ştiinţa Municipal Bacău

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei GHIUNGHIUŞ IONELA NICULINA cu domiciliul în Bacău, str. Bucegi, 115, sc. A, ap.29 pentru fiica 1RIMIA ANNAL1SA IOANA.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotârâre privind acordarea unui ajutor de urgentă d-nei POSTOLACHE ROMIŢA cu domiciliul în Bacău, Cal. Mărăşeşti, nr. 10, D, ap. 12 pentru fiul POSTOLACHE RÂZVAN CONSTANTIN.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă d-nei GĂLĂŢANU MAR1NICA cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 7, sc. A, ap.20 pentru fiul GĂLĂŢANU

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Municipiul Bacău şi Asociaţia Habitat for Humanity Comăneşti.

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 109/2014 privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău şi a HCL nr.220/2014 privind modificarea şi completarea HCL nr. 109/ 2014 prin care s-a închiriat prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Bacău

Iniţiator-Dl. VASILE TESCARU -VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind închirierea a 5 ( cinci ) mese a câte 2 mp fiecare, situate în careul 1A1 de pe Terasa de flori a Pieţei Centrale din Bacău, str. Pieţii nr. 1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, în vederea desfăşurării activităţii de comercializare flori

Iniţiator – DL. RADU ABABEI – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării şi demolării în condiţiile legii a unor bunuri aparţinând domeniului privat al municipiului Bacău

Iniţiator – DL VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare

Iniţiator-DL VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru CONSTRUIRE IMOBIL DE BIROURI SI LOCUINŢE COLECTIVE, STR. EROU CIPRIAN PINTEA, NR. 12 D, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

, 1 BENEFICIARI: CONEAC CONSTANTIN, CONEAC 1 MAGDALENA, CONEAC MIHAI-ROBERT, CONEAC GEORGE-IOAN, TOPLICEANU CARMEN-1SABELA, din Bacau Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 3 din 19.01.2011 privind dispensarele medicale din Municipiul Bacau preluate de la Consiliul Judeţean Bacau in baza Protocolului nr. 12590/28.12.2010

Iniţiator – DL. VASILE TESCARU – VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI BACĂU

Raportul Primarului Municipiului Bacau privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Bacau pe anul 2014.

Media
No rating yet

Comments are closed.