Joi, 16 iunie, Consiliul Județean Bacău se reunește în ședință ordinară

sedinta ord CJ 2Consiliul Judeţean Bacău se întrunește în şedinţă ordinară joi, 16 iunie 2016, începând cu ora 10:00, în sala mare de şedinţe a CJ.

Ședințele Consiliului Judeţean sunt publice, astfel încât orice cetățean poate asista la discuții.

Ordinea de zi este alcătuită din următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30.05.2016;
 2. Proiect de hotărâre privind constatarea vacantării mandatului de consilier județean al domnului FLOROIU IONEL;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Bacău aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.87/2013;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu pentru masa verde de pășune în județul Bacău pentru anul 2016;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al judetului Bacău in domeniul privat al acestuia, în vederea casării, a construcției „centrală termică”, situată în incinta Școlii nr. 1 Tg. Ocna;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru activitatea de eliminare/depozitare a deșeurilor la Celula II a depozitului județean de deșeuri conform Bacău, realizată prin Proiectul Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre pentru darea în administrare către Serviciul Public de Administrare a Sistemului Integrat de Management al Deșeurilor în Județul Bacău a activității de administrare a celulei II a depozitului de deșeuri Nicolae Bălcescu;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui bun imobil aflat în domeniul public al județului către Direcția Națională Anticorupție;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Județean Bacău la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Județului Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Județean Bacău și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de muncă al Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.55/2013 privind implementarea Proiectului ”Ghiozdanul școlarului” din cadrul Programului de susținere a învățământului preșcolar și școlar din mediul rural din județul Bacău;

Iniţiator: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Informare privind derularea Programului Național de Dezvoltare Locală (PNDL);

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Informare privind stadiul proiectelor derulate prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013 de către S.C. Compania Regională de Apă Bacău și perspective privind absorbția fondurilor europene pentru infrastructura de apă și apă uzată în județul Bacău prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

 1. Diverse.

– Informare privind motivele juridice care conduc la imposibilitatea accesării fondurilor europene de către municipiul Oneşti pentru infrastructura de apă şi apă uzată, inclusiv stația de epurare.

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

– Informare privind emiterea de către Ministrul Sănătății a Ordinului nr.321 din 18.03.2016 privind aprobarea detalierii pe județe a nimărului total de paturi, pe anul 2016, din unitățile sanitare publice şi private pentru care casele de asigurări de sănătate pot încheia contracte de furnizare de servicii medicale spitaliceşti.

Prezintă: dl.Dragoş Benea –preşedinte al Consiliului Judeţean Bacău

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.