Iancu Iulian – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Am avut în reexaminare proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să reamintesc faptul că atât Camera, cât şi Senatul au aprobat proiectul de lege şi l-au transmis spre promulgare Preşedintelui României la data de 19 decembrie.

În conformitate cu dispoziţia art.77 alin.(2) din Constituţia României, preşedintele a formulat cerere de reexaminare asupra legii transmise spre promulgare.

În urma solicitării de reexaminare, membrii comisiei au avut în vedere, pe de o parte, poziţia Guvernului exprimată şi în faţa dumneavoastră acum câteva minute de către domnul secretar de stat Maricel Popa, respectiv: Existenţa prenotificării depuse la Comisia Europeană în 2 august 2013. De asemenea, Departamentul pentru energie a consultat Consiliul Concurenţei privind posibilitatea notificării consolidate a măsurilor cuprinse în ordonanţă şi a celor dispuse prin legea de aprobare şi, de asemenea, Consiliul Concurenţei a recomandat notificarea să fie reluată după adoptarea de către Parlament a Legii privind aprobarea Ordonanţei nr.57/2013.

Se impune, stimaţi colegi, pentru realizarea notificării în conformitate cu Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, urgenţa aprobării acestui act normativ şi promulgarea lui prin aprobarea ordonanţei de urgenţă.

În urma acestor aspecte, reexaminarea a fost finalizată de către membrii comisiei, care propun cu majoritate de voturi respingerea cererii de reexaminare.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Avem în discuţie un proiect de lege extrem de important. Face parte din categoria angajamentelor statelor membre.

În 17 martie 2007, toate statele membre şi-au asumat o ţintă privind creşterea ponderii mixului energetic a surselor regenerabile de energie cu 20% până în 2020.

Din acest punct de vedere, poziţia se defineşte ca fiind “no regrets”. Nu mai putem privi înapoi şi nu mai putem da vina pe o tehnologie, nu putem idolatriza o tehnologie şi demoniza o altă tehnologie.

Ceea ce discutăm noi astăzi aici este, de fapt, intervenţia printr-o ordonanţă de urgenţă asupra unui cadru legislativ care a fost modificat – aş putea să spun abuziv – prin două acte normative, respectiv Ordonanţa nr.88 şi Legea nr.134 de către colegii noştri care, puţin mai înainte, încercau să atragă atenţia că nu e bine să promovăm acest act normativ şi, la vremea respectivă, au considerat că este crucial să încurajăm foarte mult tehnologiile privind sursele regenerabile de energie mult mai mult decât o făcusem prin Legea nr.220.

Legea nr.220, astăzi, se constată deopotrivă de către operatori şi de către Autoritatea de Reglementare, dar şi de către consumatori că prevedea în mod decent un număr de certificate şi o influenţă prin cota surselor regenerabile în mixul energetic al României astfel încât să nu afectăm consumatorul final.

Intervenţia prin Legea nr.134 şi Ordonanţa nr.88 a mărit numărul de certificate de la patru la şase, de la două la trei, de la trei la patru. Evident că acest lucru s-a regăsit automat în preţul consumatorului final.

Nu s-a avut în vedere că acest lucru s-a întâmplat în plină criză, adică deopotrivă noi aveam de făcut un efort extraordinar privind dificultăţile generate de criză, dar, pe deasupra, am mai încărcat factura consumatorului final cu acest număr foarte mare de certificate.

Cu alte cuvinte, acum practic revenim la situaţia Legii nr.220 şi încercăm să echilibrăm ceea ce s-a produs ca efect din partea operatorului către consumatorul final.

Preşedintele României a intervenit şi a spus: “Atenţie! Vă trebuia notificare.”

Colegii mei au participat la dezbaterile din comisie şi au văzut corespondenţa cu Comisia Europeană şi corespondenţa Consiliului Concurenţei, Consiliul Concurenţei care spune: “Aveţi obligaţia să notificaţi după aprobarea de către Parlament.” Nu poţi notifica înainte, pentru că nu ştii ce modificări îţi face Parlamentul.

În consecinţă, aşa am decis noi, în conformitate cu corespondenţa Comisiei Europene şi cu Consiliul Concurenţei şi de aceea se pune acum în discuţie aprobarea acestei ordonanţe în vederea respingerii, practic, a solicitării preşedintelui care făcea strict referire la procedura de notificare.

Acum, în ceea ce priveşte influenţa la consumatorul final, stimaţi colegi, este obligaţia noastră, a Parlamentului, să începem să reanalizăm impactul procesului de liberalizare, impactul procesului postprivatizare, al volumului investiţional şi al creşterii preţurilor în cursul acestui an.

Este obligaţia comisiilor de specialitate în raportul nostru, respectiv al Parlamentului, de control asupra autorităţii şi, implicit, asupra operatorilor, pentru că s-a constatat că tot în acea perioadă procesul de postprivatizare a încărcat factura cu 400 de milioane de euro.

Dacă nu s-ar fi schimbat statutul Autorităţii de Reglementare, dacă nu şi-ar fi căpătat independenţa, dacă n-ar fi avut alt nivel de salarizare să poată atrage experţi cu adevărat, astăzi, în factura consumatorului, mai aveam încă 400 de milioane de euro. Acum, aceşti bani sunt practic economisiţi.

Procesul nostru însă trebuie să continue şi, de fapt, aceasta este influenţa care se aşteaptă din partea întregului sector, din partea noastră, a comisiilor şi a Parlamentului în ansamblul său.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.