Smarandache Miron Alexandru – Fenomenul muncii «la negru» din România se reduce considerabil

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

«Fenomenul muncii „la negru” din România se reduce considerabil!»

Am primit răspuns la interpelarea trimisă ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Mariana Câmpeanu, referitoare la situaţia contractelor de muncă. În documentul oficial trimis Ministerului Muncii am susţinut că programul de eradicare a muncii aşa-numite „la negru” prevede recomandarea pentru angajatori de a încheia contracte de muncă pentru tot personalul şi de a realiza o colaborare strânsă între ministerele cu atribuţii în domeniu pentru a depista şi sancţiona aspru pe toţi cei care nu respectă legea.

În răspunsul său, ministrul Câmpeanu a subliniat că în perioada ianuarie-octombrie 2013 numărul contractelor individuale de muncă încheiate pentru persoanele depistate că lucrau fără forme legale a fost de 4.548, din care 76 în judeţul Bacău. De asemenea, numărul persoanelor depistate că lucrau fără forme legale a fost, în aceeaşi perioadă, de 13.647, din care 281 în judeţul Bacău. Mariana Câmpeanu a mai precizat că s-au aplicat sancţiuni în valoare de 69.082.500 lei angajatorilor pentru muncă fără contracte legale, din care 2.370.000 în judeţul Bacău, iar persoanele fizice au fost sancţionate cu amenzi de 35.500 lei la nivel naţional şi 1.300 lei în judeţul Bacău. Totodată, numărul faptelor prevăzute de Codul Muncii ca fiind infracţiuni, respectiv primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără încheierea unor contracte individuale de muncă anterior activităţii, a fost de 381 la nivel naţional, din care patru în judeţul Bacău.

Din datele puse la dispoziţie de ministrul muncii rezultă că numărul persoanelor descoperite că munceau fără forme legale a fost în continuă scădere din data de 18 mai 2011, când a intrat în vigoare Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată. Astfel, munca aşa-numită „la negru” este permanent descurajată, un fapt pozitiv pentru însănătoşirea economiei naţionale şi crearea unui mediu concurenţial competitiv la nivel naţional.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.