Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.56/2012 pentru modificarea alin.(1) al art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia de administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au fost sesizate, în procedură de urgenţă cu dezbaterea proiectului menţionat.

Senatul a adoptat proiectul de lege. Proiect care are ca obiect de reglementare modificarea unui articol din Ordonanţa Guvernului nr.36, respectiv în vederea asigurării funcţionării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, li se acordă acestora posibilitatea ca sumele alocate de la bugetele locale pentru compensarea diferenţei de preţ al energiei electrice să se poată acorda în avans de către ordonatorii principali de credite.

În urma examinării proiectului de lege, cu unanimitate de voturi, membrii celor două comisii propun spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege menţionat.

Media
No rating yet

Comments are closed.