Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia pentru administraţie publică au fost sesizate pentru dezbaterea şi avizarea proiectului de lege menţionat.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are aviz favorabil din partea Comisiei juridice şi are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia internă a Directivei 2009/33 a Comisiei Europene privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, urmărind o reorientare a consumatorilor spre automobile nepoluante care constituie o alternativă la autovehiculele care folosesc surse clasice de carburant.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de Senat.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Două minute pentru dezbateri generale, un minut pe articole.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

În aceasta şi constă promovarea acestui act normativ. Noi avem în vedere transpunerea unei directive. Ce presupune însă această directivă? Realizarea unui plan naţional de acţiune care, printre altele, obligă la realizarea unor staţii de alimentare pe tot cuprinsul ţării, astfel încât noile autovehicule să aibă autonomie. Aceasta presupune modificarea sistemului naţional de transport în consecinţă, e parte a Smart-grid-ului, un alt program pe care România urmează să-l transpună şi, de asemenea, să oblige staţiile de comercializare a combustibililor clasici petrolieri cu prevederea unor astfel de staţii de alimentare cu energie electrică, lucru care, într-adevăr, este o problemă astăzi, pentru că este invitaţia unei concurenţe în curtea unui tip de prestare de serviciu de astăzi. Dar el, actul normativ, aceasta facilitează: transpunerea directivei şi realizarea acestui plan naţional de acţiune.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.