Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2011 privind stocarea geologică a dioxidului de carbon

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Vreau să subliniez că proiectul are avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Senatului.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar pentru stocarea geologică a dioxidului de carbon în vederea prevenirii efectelor negative asupra mediului şi a riscurilor pentru sănătate umană prin reţinerea permanentă a dioxidului de carbon, pe coordonatele alinierii legislaţiei naţionale de profil la normele şi exigenţele europene în materie.

În urma dezbaterii proiectului de lege, membrii celor două comisii propun plenului într-un vot majoritar adoptarea proiectului de lege.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Da, vreau să vă propun timpii, 2 minute dezbateri generale, un minut pe articole.

Media
No rating yet

Comments are closed.