Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.25/2010 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic au avizat favorabil acest proiect.

Proiectul are ca obiect modificarea Ordonanţei nr.58 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în sensul preluării şi transpunerii Directivei 2006/123 a Comisiei Europene din 12 decembrie 2006 a Parlamentului European şi a Consiliului privind serviciile în cadrul pieţei interne.

Membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.