Iancu Iulian – Dezbateri asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.11/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere

Domnul Iulian Iancu:

Cu excepţia SRI, SIE, ca să nu se înţeleagă greşit care servicii!

Stimate domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată cu dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Proiectul a fost adoptat de Senat.

De asemenea, are avizele Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi se referă la reglementarea, modificarea, completarea Ordonanţei nr.27 privind transporturile rutiere, în sensul reglementării mai stricte a modalităţii de realizare a transportului rutier contra cost de mărfuri, în trafic naţional, cu vehicule rutiere destinate prin construcţie şi echipate pentru transportul de persoane, precum şi a transportului rutier, contra cost, de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, în scopul prevenirii unor evenimente rutiere cu consecinţe extrem de grave.

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să propună plenului adoptarea Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr.27, cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.