Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere şi avizare în fond cu acest proiect de lege.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

Comisia pentru administraţie publică, precum şi Comisia juridică au avizat proiectul de lege, proiect de lege care are ca obiect modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

În urma examinării, membrii comisiei propun cu unanimitate de voturi dezbaterea şi adoptarea, în forma adoptată de Senat, a proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.