Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem în dezbatere un act normativ extrem de important, dedicat creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu care a fost sesizată spre dezbatere în fond Comisia pentru industrii şi servicii.

Proiectul a fost adoptat de Senat.

De asemenea, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de lege, care are ca reglementare modificarea Ordonanţei nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, în sensul că se propune creşterea numărului de clădiri de locuit, la a căror anvelopă se execută lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, precum şi a gradului de eficientizare a măsurilor aplicate.

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, cele două comisii propun plenului adoptarea proiectului de lege, cu amendamente admise.

Media
No rating yet

Comments are closed.