Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost avizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, propun plenului spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege menţionat, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

Media
No rating yet

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter message.