Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost avizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Senatul a adoptat proiectul de lege.

De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, propun plenului spre dezbatere şi adoptare, proiectul de lege menţionat, cu amendamentele admise prezentate în anexă.

Media
No rating yet

Comments are closed.