Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte, mulţumesc.

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au fost sesizate cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că cele două comisii au supus dezbaterii, având avizul Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare, precum şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.

Senatul, de asemenea, a adoptat proiectul de lege, ca primă Cameră sesizată, proiect de lege care are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.158/2008 privind publicitatea înşelătoare şi publicitatea comparativă, în sensul introducerii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor ca autoritate competentă în administrarea publicităţii comparative în relaţia dintre comercianţi şi consumatori, având în vedere modificările aduse recent de Comisia Europeană în Regulamentul nr.2006/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 octombrie 2004.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii supun raportul de adoptare plenului Camerei Deputaţilor în sensul adoptării acestuia.

Vă mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.