Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2013 privind completarea art.9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul.

Senatul a adoptat acest proiect.

De asemenea, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au avizat favorabil proiectul de lege.

Acest proiect de lege îşi propune să acorde facilităţi prin Programul de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor către tineri, astfel încât să nu se recupereze, în cazul în care societatea cu răspundere limitată debutantă îşi schimbă calitatea de microîntreprindere, trecând într-o altă categorie, respectiv de IMM.

Măsura a fost necesară potrivit procedurilor în vigoare, pentru că transformarea unei micro-întreprinderi în IMM ar fi sancţionată, deşi acest lucru dovedeşte, în fapt, un management performant.

Membrii comisiei, în urma dezbaterilor, propun în unanimitate adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.