Iancu Iulian – Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta Turnu – Severin

Domnul Iulian Iancu:

Da, ambele comisii.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Stimaţi colegi,

Domnule preşedinte,

Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat.

Aş vrea să subliniez faptul că Senatul a adoptat proiectul de lege, de asemenea, Consiliul Legislativ a avizat favorabil, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, precum şi Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare au avizat favorabil iniţiativa legislativă.

Proiectul are ca obiect de reglementare declanşarea procedurii de insolvenţă, în scopul evitării încetării activităţii acesteia şi al asigurării protecţiei juridice necesare pentru siguranţa în exploatare, având în vedere incapacitatea de plată în care se află această regie.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi şi amendamente admise, adoptarea proiectului de lege.

Mulţumesc.

Media
No rating yet

Comments are closed.