Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006

Domnul Iulian Iancu:

Domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Avem în dezbatere o propunere legislativă, un proiect de lege extrem de important, care a fost supus dezbaterii plenului. La solicitarea colegilor noştri este retrimis la comisie şi astăzi, din nou, la vot final.

În consecinţă, comisiile sesizate în fond, respectiv Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii, au ţinut seama de avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi, de asemenea, au analizat cu foarte mare atenţie implicaţiile noilor reglementări care se adresează direct Legii Serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările ulterioare şi amendează cadrul legislativ actual, impunând obligaţii generatorilor de deşeuri de a implementa sisteme de colectare selectivă pentru: hârtie, metal, plastic, sticlă, precum şi încearcă să determine o mai bună protecţie a mediului înconjurător.

Proiectul stabileşte, de asemenea, obligativitatea organizării sistemului de colectare selectivă, perioada maximă de organizare şi termenul limită de implementare, persoanele, precum şi modul de delegare a responsabilităţilor aplicării acestuia, penalizări, precum şi amenzi.

În urma dezbaterilor, aşa cum subliniam, proiectul de lege a fost dezbătut, retrimis şi, în urma reexaminării, membrii celor două comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege.

Media
No rating yet

Comments are closed.