Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

Domnul Iulian Iancu:

Mulţumesc, domnule preşedinte.

Stimaţi colegi,

Atât Comisia pentru industrii şi servicii, cât şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat, proiect care are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Consiliului Economic şi Social, precum şi al Consiliului Concurenţei.

De asemenea, Senatul a adoptat proiectul de lege, proiect care se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea garantării şi creditării în cadrul unui program de sprijinire a acestora prin acordarea unei linii de credit pentru capital de lucru în valoare de maxim 5 milioane de lei, garantat în procent de maxim 50% de către stat, în limita unui plafon de garantare de 2 miliarde lei, plafon disponibil începând cu anul 2013 pe o perioadă de 36 de luni.

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii propun plenului, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente admise.

…………………………………………
Domnul Iulian Iancu:

Două minute, cu un minut.

Media
No rating yet

Comments are closed.