Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.54/2013 privind unele măsuri pentru reorganizarea prin divizare parţială a Regiei Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta – Turnu Severin şi înfiinţarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară – RATEN

Domnul Iulian Iancu:

Stimate domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată în procedură de urgenţă cu dezbaterea şi avizarea în fond a proiectului de lege menţionat. Aş vrea să vă spun că Senatul a adoptat proiectul de lege. De asemenea, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică au avizat acest proiect, proiect care are ca obiect înfiinţarea Regiei Autonome de interes strategic, respectiv, Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară, prin divizarea parţială a regiei autonome pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin, fără încetarea existenţei acesteia, prin separarea activităţilor de cercetare, dezvoltare, inginerie tehnologică şi suport tehnic pentru energetica nucleară şi transmiterea acesteia către RATEN.

RATEN, adică Regia Autonomă Tehnologii pentru Energie Nucleară, are în componenţă două sucursale, respectiv Institutul de Cercetări Nucleare Piteşti şi Sucursala Centrul de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare Bucureşti-Măgurele, pe scurt, CITON.

Prin proiect este definit obiectul de activitate al RATEN şi sunt clarificate aspectele referitoare la patrimoniu, asumarea obligaţiilor ce decurg din raporturile juridice cu terţii, autorizaţiile emise, consiliul de administraţie, bugetul etc.

În conformitate cu prevederile art.61, în urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate de către invitaţi şi membrii comisiei, comisia a hotărât să propună plenului, cu majoritate de voturi, dezbaterea şi adoptarea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Media
No rating yet

Comments are closed.