Smarandache Miron Alexandru – Lupta împotriva traficului de persoane, o preocupare pentru fiecare dintre noi

Intervenţie consemnată conform materialului depus la secretariatul de sedinţă

Domnul Miron Alexandru Smarandache:

“Lupta împotriva traficului de persoane, o preocupare pentru fiecare dintre noi”

Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane, celebrată în fiecare an în luna octombrie, marchează dorinţa expresă a Uniunii Europene de a se implica în totalitate în lupta cu ceea ce semnifică în acest moment “sclavia modernă”. Această zi are drept scop sensibilizarea publicului larg asupra fenomenului care, prin încălcarea gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, distruge individul, familia şi comunităţi întregi din întreaga lume. În ciuda unei evoluţii pozitive în ultima perioadă în actualul context social, a luptei permanente cu flagelul traficului de fiinţe umane, prin eforturile susţinute ale tuturor instituţiilor cu responsabilităţi în domeniu, consider că România mai are încă multe de făcut.

Societatea românească de astăzi este foarte vulnerabilă la tentativele din ce în ce mai evoluate ale indivizilor certaţi cu legea de a transforma din ce în ce mai multe persoane în victime ale acestui gen de infracţiuni grave, motiv pentru care fiecare dintre noi trebuie să conştientizăm gravitatea efectelor ce le poate produce traficul de persoane pe plan uman şi socio-economic şi să luam atitudine. Având forme de manifestare care ţin de crima organizată (traficul de droguri, traficul de arme, terorismul etc.), traficul de fiinţe umane poate crea vulnerabilităţi ce ţin de stabilitatea sistemelor statale, chiar pacea şi securitatea acestora, prin tulburarea echilibrului demografic, etnic, cultural, prin incapacitatea mecanismelor de protecţie socială sau de sănătate publică, prin depăşirea capacităţii de absorbţie a pieţei legale a muncii şi, implicit, prin bulversarea raportului de forţe dintre structurile de control a legalităţii şi ordinii publice şi partea din populaţie canalizată spre activităţi infracţionale.

Fenomenul traficului de fiinţe umane nu reprezintă o problematică nouă a panaceului criminalităţii, el a grevat istoria omenirii timp de mai multe milenii, în diferite forme de manifestare. Astfel, sclavia, în forme noi sau mai vechi, ca şi practicile similare sclaviei, continuă să existe în toate statele lumii, totul derulându-se sub evantaiul crimei organizate, cu atât mai mult în actuala criză economică. Din perspectiva socio-umană, traficul de persoane reprezintă o gravă acuzaţie adusă societăţii. Fenomenul se află într-o continuă expansiune şi, chiar dacă se înregistrează uneori cifre descrescătoare, acestea nu reflectă o tendinţă, ci doar un succes de etapă al programelor de combatere iniţiate de autorităţi, după care traficanţii găsesc noi modalităţi de acţiune, deoarece piaţa-ţintă rămâne. Cred că autorităţile abilitate au o datorie de onoare în a informa populaţia României despre adevărata dimensiune a fenomenului traficului de persoane în România. Sunt convins că ministerul de resort îşi propune ţinte concrete în scopul descurajării infracţiunilor legate de traficul de fiinţe umane, dar la fel de importantă este şi cointeresarea populaţiei în demersul generos de diminuare a acestui fenomen periculos.

Media
No rating yet

Comments are closed.