Iancu Iulian – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2013 pentru ratificarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)” semnat la Chişinău, la 11 iunie 2013

Domnul Iulian Iancu:

Stimate domnule preşedinte,

Stimaţi colegi,

Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat, proiect de act normativ care ratifică Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de achiziţie publică aplicabilă în cazul lucrărilor de subtraversare a râului Prut din cadrul proiectului denumit “Conductă de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova pe direcţia Iaşi (România) – Ungheni (Republica Moldova)”.

Memorandumul reprezintă o înţelegere internaţională bilaterală semnată la nivel guvernamental care prin obiectul de reglementare intră sub incidenţa Legii nr.590/2003 privind tratatele.

Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege. În consecinţă, în urma dezbaterilor, membrii comisiei propun în unanimitate plenului adoptarea proiectului de lege în forma propusă de Guvern.

Media
No rating yet

Comments are closed.