În cadrul şedinţei Camerei Deputaţilor din data de 1 aprilie, deputatul băcăuan Valerian Vreme s-a numărat printre iniţiatorii a trei propuneri legislative, propuneri care au vizat egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgenţă, la nivelul celor din UPU (Unitate Primiri Urgențe) şi ATI (Anestezie și Terapie Intensivă),  alinierea legislaţiei naţionale privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical la cea europeană şi includerea în lista persoanelor care pot primi calitatea de veteran de război şi pe cei care au luptat în armata română, dar care, mai apoi, şi-au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor. Propunerile au fost prezentate in Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor şi înaintate la Senat.

  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice

Propunerea legislativă vizează completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, prin egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgenţă, la nivelul celor din UPU şi ATI.

Astfel, o primă completare constă în introducerea unui alineat care reglementează acordarea unei zile libere plătite (după finalizarea gărzii) medicilor care efectuează gărzi, urmând ca plata să se realizeze în acord cu contractul de muncă încheiat cu spitalul unde medicul efectuează garda.

Având în vedere numărul crescut al cazurilor de malpraxis, care nu de puţine ori se produc din cauza surmenajului, precum şi responsabilitatea ridicată pe care o presupune practicarea oricărei specialităţi din medicină, dar şi pentru alinierea prevederilor naţionale cu cele europene, consider ca fiind imperios necesară această reglementare, în mai multe state europene, timpul efectiv lucrat de către medici nu poate depăşi 48 ore/săptămână şi 10 ore/zi.

Cea de-a doua completare urmăreşte egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgenţă, la nivelul celor din UPU/ATI.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, medicii din toate clinicile unui spital de urgenţă sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU sau CPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU sau CPU consideră acest lucru necesar. În aceste condiţii, responsabilitatea şi implicarea în actul medical efectuat pe durata gărzii este comparabilă cu cea a medicilor din compartimentele de primire a urgenţelor, respectiv ATI, care completează de fapt atribuţiile pe care medicul specialist le are în clinica unde îşi desfăşoară garda. Cu toate acestea, la acest moment, există discrepanţe semnificative între sporurile acordate medicilor din UPU/ATI şi celelalte specialităţi. Astfel, prin iniţializarea acestui demers legislativ se doreşte egalizarea sporurilor acordate medicilor din spitalele regionale de urgenţă, la nivelul celor din UPU şi ATI.

  • Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, aprobată prin Legea nr.53/2014

Exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, asistent medical si moaşă este reglementată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 144 din 28 octombrie 2008, act normativ care a asigurat totodată şi transpunerea în legislaţia românească a cadrului juridic european în domeniu. În consecinţă, ţinând cont de deficitul de personal medical din România, s-a considerat necesară alinierea legislaţiei naţionale la cea europeană. Astfel, prin prezentul proiect de ordonanţă se urmăreşte soluţionarea situaţiilor determinate de utilizarea de echipe comune sau străine de profesionişti medicali în cadrul acţiunilor umanitare, didactice, schimburilor de experienţă sau situaţii de urgenţă, care necesită exercitarea profesiei de către personal din state terţe.

Concret, modificările şi completările aduse actului normativ privesc, în principal, următoarele:

1. Întărirea rolului de control şi de supraveghere a exercitării profesiilor de către Ordin, prin transferul activităţii de autorizare a activităţilor de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical, inclusiv pentru activităţile prestate cu caracterul temporar sau ocazional de la Ministerul Sănătăţii la Ordin;

2. Pentru eficientizarea activităţii şi buna gestionare a patrimoniului filialelor cu scopul responsabilizării organelor de conducere de la nivelul filialelor, noua propunere oferă personalitate juridică filialelor. în acest sens, filialele judeţene şi filiala municipiului Bucureşti vor beneficia de personalitate juridică şi de autonomie organizatorică şi funcţională, în limitele prevăzute de Statutul Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

3. Introducerea unor sancţiuni, ca urmare a acordării personalităţii juridice filialelor, pentru responsabilizarea organelor de conducere atât de la nivel naţional cât şi de la nivelul filialelor, în vederea îndeplinirii responsabilităţilor delegate de autoritatea de stat prin prezenta lege. Actul normativ propus prevede şi procedura privind desfăşurarea anchetei disciplinare, precum şi căile de atac la dispoziţie pentru cei nemulţumiţi de sancţiunea aplicată împotriva lor;

4. Transferul activităţii de organizare a examenului de grad principal pentru asistenţi medicali generalişti. moaşe, asistenţi medicali, surori medicale şi oficianţi medicali şi de emitere a certificatelor de grad principal, ţinând cont de faptul că organizarea examenului este deosebit de laborioasă şi implică un număr excesiv de mare de candidaţi în raport cu numărul mic de personal pe care Ministerul Sănătăţii îl poate aloca.

5. Includerea posibilităţii de înregistrare în Ordin, în vederea autorizării exercitării activităţilor specifice, ca membru asociat, a surorilor medicale, modificare necesară întrucât surorile medicale exercită activităţi din cadrul domeniului asistentului medical generalist şi reprezintă o categorie profesională care beneficiază de drepturi câştigate în acest sens.

  • Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război

Prezenta propunere legislativă vine în completarea Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu menţiunea de a include în lista persoanelor care pot primi calitatea de veteran de război şi pe cei care au luptat în armata română, dar care, mai apoi, şi-au pierdut cetăţenia română din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor.

Dovedirea acestor situaţii în ceea ce îi priveşte pe cei care au rămas, din diferite motive, fără cetăţenia română, se va face de persoanele în cauză cu documente oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil, prin orice alt mijloc de probă prevăzut de lege, în condiţiile stabilite de normele metodologice de către instituţiile de specialitate.

Dat fiind contextul şi evenimentele istorice din perioada celor două războaie mondiale, precum şi deschiderea pe care România o arată faţă de Republica Moldova, se poate preciza că toţi cei care au luptat pentru acelaşi ţel comun, ar trebui să se bucure de drepturile pe care românii le au la acest moment, de aceleaşi drepturi pe care le-ar fî avut şi ei dacă nu le-ar fi fost ridicată, din motive neimputabile lor, cetăţenia română.

Întregul conţinut al propunerilor legislative prezentate poate fi consultat accesând unul din următoarele link-uri:  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.144 din 28 octombrie 2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asitent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti , Moaşelor şi Asistenţilor medicali din România, Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.