Adresată: Domnului ministru Gerea Andrei Dominic, Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

Din partea domnului Senator Vasile Nistor

Circumscripţia electorală 04 Bacău

Grupul Parlamentar Liberal Conservator

Şedinţa Senatului din data de 15.04.2015

Subiect: Integrarea în forţa de muncă a tinerilor proveniţi din centre de plasament

Stimate domnule ministru,

In data de 17 martie a avut loc Ziua Mondială a Asistentei Sociale, eveniment susţinut la nivelul judeţului Bacău de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială Şi Protecţia Copilului Bacău. în cadrul întâlnirii organizate de către instituţia anterior menţionată cu ziariştii locali, s-au adus la

cunoştiinţa cazurile tinerilor proveniţi din centrele de plasament, care au reuşit să se integreze în forţa de muncă. De asemenea, organizatorii au dorit să sublinieze faptul că un procent foarte mic al celor care locuiesc în aceste centre reuşesc să se angajeze. O cauză este lipsa de încredere a angajatorilor faţă de persoanele asistate social, aceştia preferând să ofere un loc de muncă tinerilor proveniţi din familii.

De aceea, vă întreb domnule ministru, cum pot fi încurajaţi angajatorii români să ofere contracte de muncă tinerilor cu cazuri sociale nefavorabile, fără ca aceştia să fie etichetaţi greşit în momentul aplicării pentru un loc de muncă?

Solicit răspuns scris.

Vă mulţumesc!

Senator PC de Bacău,

Vasile Nistor

Media
No rating yet

Comments are closed.