Smarandache-Miron-AlexandruÎNTREBARE

Adresată: Domnului Viceprim-Ministru Costin Borc, Ministerul Economiei. Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.

Obiectul întrebării: Renegocierea redevenţelor plătite statului român pentru exploatarea resurselor.

Stimate domnule Viceprim-Ministru,

Problema cuantumului redus al redevenţelor plătite României ar trebui să constituie o prioritate pentru Guvernul actual. Potrivit specialiştilor o interpretare conformă cu realitatea a plăţii redevenţelor către statul român ar conduce la achitarea întregii sume plătite pentru toate formele de ajutoare sociale suportate de bugetul naţional! După cum ştiţi, la sfârşitul acestui an România va trebui să renegocieze sistemul de redevenţe, astfel încât o calibrare corectă a acestora trebuie să vă preocupe în mod direct.

în opinia mea, precum şi a specialiştilor, sumele de bani plătite în acest moment statului pentru dreptul de folosinţă a resurselor subsolului sunt mult prea mici comparativ cu ceea ce oferă România. în lipsa unei noi legi a redevenţelor, consider că este imperios necesar să renegociaţi în termeni mult mai avantajoşi pentru stat noile condiţii a plăţii acestora pentru anul viitor. Acest fapt se impune deoarece numai în primul semestru al anului în curs sumele încasate de statul român din redevenţe au scăzut cu 50 de milioane de lei faţă de anul trecut.

Vă întreb respectuos, domnule Vicepremier:

1. Care este suma colectată de România în ultimii ani din redevenţele plătite de firmele care exploatează resursele subsolului nostru, atât petroliere, cât şi minerale?

2. Cum veţi renegocia valoarea redevenţelor pentru anul 2016, comparativ cu cea din acest an?

3. Aveţi în vedere o nouă lege a redevenţelor şi ce modificări va aduce aceasta?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Comments are closed.