Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Doamnei Ministru Anca Dana Dragu. Ministerul Finanţelor Publice.
Obiectul întrebării: Lipsa normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal privind impozitele şi taxele locale.

Stimată doamnă Ministru,

Noul Cod Fiscal al României, respectiv Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688/10 septembrie 2015, prevede în mod expres necesitatea elaborării normelor metodologice de aplicare a acesteia.

Astfel, art. 5 din Lege stipulează următoarele: „(1) Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod.

(2) în înţelesul prezentului cod, prin norme se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.

(3) Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Ordinele şi instrucţiunile pentru aplicarea unitară a prezentului cod se emit de ministrul finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de prezentul cod, datorate bugetului general consolidat, se emit de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor locale, reglementate de prezentul cod, se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice locale.”

în ciuda faptului că au trecut trei luni de la publicarea acestei Legi în Monitorul Oficial, autorităţile locale sunt în derută deoarece nici până acum nu s-au emis normele necesare pentru aplicarea unitară a prezentului cod, în ceea ce priveşte taxele şi impozitele locale.

Având în vedere faptul că Consiliile Locale trebuie să stabilească în această perioadă, prin Hotărâri de Consiliu, taxele şi impozitele pentru anul 2016, vă întreb respectuos doamnă Ministru când vor fi emise Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal?

Solicit răspuns scris.

 

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.