Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Domnului Preşedinte Marcel Bogdan Pandelică, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

De către: Deputat PSD de Bacău, Miron Smarandache.

Obiectul întrebării: Echivalarea drepturilor saiariale ale personalului din ANPC la nivelul altor instituţii bugetare.

Stimate domnule Preşedinte,

Colectivul Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău vă solicită, prin intermediul meu, să analizaţi posibilitatea echivalării drepturilor saiariale ale personalului din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi a celui din comisariatele regionale şi judeţene, cu cele ale salariaţilor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor(ANSVSA).

Menţionez faptul că Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău este o instituţie subordonată direct Comisariatului Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est laşi, precum şi ANPC, şi în prezent are încadraţi 11 salariaţi, respectiv nouă comisari cu atribuţii de control, un comisar care se ocupă exclusiv de relaţiile cu publicul (consiliere, primiri reclamaţii, corespondenţă, raportări şi sinteze, ş.a.), şi un Comisar şef-adjunct.

Judeţul Bacău are o suprafaţă de 6.621 kmp şi cuprinde trei municipii, cinci oraşe, 85 de comune, 491 sate. Statistica la nivelul anului 2013 arată un număr de 784.402 locuitori, aproximativ 352.000 în mediul urban (195.000-Bacău, 53.000-0neşti, 24.000-Moineşti), şi 396.000 în mediul rural, dispersia populaţiei la nivelul judeţului Bacău fiind, astfel, destul de echilibrată raportat la suprafaţă. De asemenea, la sfârşitul anului 2013, conform Direcţiei Judeţene de Statistică, se înregistrau 10.767 operatori economici activi.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor aplică în prezent aproximativ 400 de acte normative în ceea ce priveşte protecţia consumatorilor, acoperind atât comerţul de bunuri alimentare, cât şi de bunuri nealimentare, precum şi prestările de servicii alimentare şi nealimentare. Ca şi activitate de control, Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău a înregistrat şi soluţionat anul trecut 1.589 reclamaţii, în creştere cu 30 % faţă de 1.216 în 2014), şi, de asemenea, au fost desfăşurate 2.826 acţiuni de control, respectiv o medie de 235 controale lunar, însemnând aproximativ 30 de controale per fiecare comisar în parte, lunar. în urma celor 2.826 acţiuni de control au fost încheiate 1.659 procese verbale de constatare a contravenţiei, prin care au fost aplicate 876 amenzi, în valoare totală de 1.975.350 lei şi 1.032 avertismente. în concluzie, este vorba de un volum foarte mare de muncă, raportată la un număr insuficient de posturi, precum şi la salariile reduse din sistem.

Având în vedere argumentele prezentate, vă întreb respectuos, domnule Preşedinte:

1. Aveţi în vedere emiterea unui act normativ privind echivalarea drepturilor salariale ale angajaţilor ANPC la nivelul celor din ANSVSA sau alte instituţii bugetare cu rol de verificare şi control?

2. Cum aveţi în intenţie corectarea discrepanţelor existente în prezent în ceea ce priveşte salarizarea din sistemul public, având în vedere situaţia de marginalizare reclamată de oamenii din sistem?

3. Care este strategia ANPC referitoare la suplimentarea posturilor din Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău, în aşa fel încât să fie înlesnită atât activitatea de control, cât şi eficienţa verificărilor?

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.