Smarandache-Miron-AlexandruAdresată: Doamnei Ministru Elisabeta Lipă, Ministerul Tineretului şi Sportului.

Obiectul întrebării: Destinaţia proprietăţilor fostei Uniuni a Tineretului Comunist din judeţul Bacău.

Stimată doamnă Ministru,

Ministerul Tineretului şi Sportului a iniţiat mai multe propuneri de acte normative pentru a reglementa anumite aspecte privind proprietatea unităţilor din subordine, în special a Patrimoniului Fundaţiei Naţionale pentru Tineret. Acesta a fost modificat în sensul că nu poate fi înstrăinat sau grevat de sarcini, pentru a proteja patrimoniul structurilor neguvemamentale de tineret. De asemenea, s-a urmărit ca fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti să poată avea dreptul de proprietate asupra imobilelor – construcţiile şi terenurile aferente, fondurilor băneşti şi altor active care au aparţinut fostului Comitet Judeţean al Uniunii Tineretului Comunist din judeţul în cauză, respectiv din municipiul Bucureşti, la data de 22 decembrie 1989, cu excepţia celor restituite în baza unor legi speciale de retrocedare sau înstrăinate de către fundaţia judeţeană pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Totodată, aceste fundaţii pot avea dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilelor, fondurilor materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale.

Vă întreb cu respect, stimată doamnă Ministru:

1. Ce reglementări veţi iniţia pentru recuperarea patrimoniului fostului UTC, mai ales pentru a-i reda acestuia vechea destinaţie, respectiv sprijinirea tineretului, prin reîntoarcerea patrimoniului în administrarea MTS?

2. Ce modificări aveţi în vedere pentru interzicerea înstrăinării patrimoniului existent în prezent în folosinţa structurilor de tineret?

3. Cine stabileşte legalitatea documentelor prin care patrimoniul fostului UTC urmează să revină fundaţiilor judeţene de la nivelul fiecărui judeţ, acolo unde există cazuri de acest fel?

4. Care sunt proprietăţile aflate în patrimoniul fostului UTC din judeţul Bacău şi se s-a întâmplat cu acestea după 1990?

Solicit răspuns scris.

Media
No rating yet

Autorul articolului

Articole asemănătoare

Fără comentarii

Poți publica primul comentariu la acest articol.

Lasă un comentariu

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.